Pintor tu konten

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

Aha do Lapatan ni Badia manang Suci?

Aha do Lapatan ni Badia manang Suci?

Na didok Bibel

Lapatan ni badia manang suci, i ma ndang kotor jala ndang najis. Hata Heber na diterjemahon gabe “badia” dibuat sian sada hata na lapatanna “pulik”. Jadi molo didok badia manang suci, berarti na mandok ias do i jala ndang najis.

Badia situtu do Debata. Aha do lapatan ni i? Didok di Bibel, “Ndang adong na badia, tudoshon Jahowa.” * (1 Samuel 2:2) Holan Debata do na boi manontuhon dia na badia jala dia na najis.

Dipangke do hata “badia” manang “suci” laho paboahon taringot Debata. Jala dipangke do hata on laho patorangkon taringot ulaon laho manomba Debata. Umpamana dipaboa do di Bibel taringot:

  • Inganan na badia: Tingki si Musa di jonok ni ramba na tarbakar, didok Debata do tu ibana, “Ai tano na badia do hajongjonganmon.”​—2 Musa 3:2-5.

  • Ari na badia: Najolo, jotjot do halak Israel mambahen perayaan laho manomba Jahowa. Angka perayaan i didok do “ari parluhutan na badia”.​—3 Musa 23:37.

  • Barang na badia: Angka barang na dipangke di bagas joro na di Jerusalem, didok do i “peralatan na badia”. (1 Rajaraja 8:4) Istimewa do angka barang na badia i jala ndang sembarangan i dipangke. Alai ndang hea barang i gabe disomba. *

Boi do jolma na mardosa gabe badia?

Boi. Didok Debata tu halak Kristen, “Ingkon badia do hamu, ai badia do ahu.” (1 Petrus 1:​16) Memang ndang boi sarupa hita tu Debata, na badia situtu. Alai nang pe songon i, molo taoloi patik ni Debata, didok ma hita “na badia, jala na palashon roha ni Debata”. (Rom 12:1) Molo marsitutu hita asa badia, tarida do i sian pangkataion dohot pambahenanta. Umpamana, gabe taoloi ma poda ni Debata na mandok, “Ingkon badia ma hamu jala pasiding hamu ma seks na so patut.” Asing ni i, gabe marsitutu ma hita asa ‘badia di sude parniulaonta’.​—1 Tessalonik 4:3; 1 Petrus 1:​15.

Boi do ndang badia be hita di adopan ni Debata?

Boi. Molo ndang taoloi be aturan na dibahen Debata, ndang badia be hita di adopanna. Umpamana, disurat do buku Heber tu “angka dongan na badia”. Alai didok muse di buku i, olo do adong sian nasida na gabe “marroha na jahat, na gabe so porsea jala manadingkon Debata na mangolu i”.​—Heber 3:​1, 12.

Pandapot ni angka halak taringot badia

Pandapot ni angka halak: Asa boi badia, ingkon tapadao do sude na mambahen las rohanta.

Na sasintongna: Didok di Bibel, molo ‘tapahansit-hansit’ dirinta, “ndang marguna” i di Debata. (Kolosse 2:​23) Lomo do roha ni Debata asa las rohanta di sude ulaonta. Didok di Bibel, “Manang ise jolma na mangan dohot na minumi dohot marnida na denggan marhite sian ulaonna, silehonlehon ni Debata do nang i.”​—Parjamita 3:​13.

Pandapot ni angka halak: Umbadia do halak na so marhasohotan.

Na sasintongna: Boi do halak Kristen mamillit naeng marhasohotan manang ndang marhasohotan. Alai ndang i na mambahen nasida gabe badia di adopan ni Debata. Memang molo ndang marhasohotan, gumodang do tingki na boi talehon laho manomba Debata. (1 Korint 7:​32-​34) Alai didok di Bibel, halak na marhasohotan pe boi do badia di adopan ni Debata. Gariada, adong do sada apostel ni Jesus na marhasohotan, goarna si Petrus.​—Mateus 8:​14; 1 Korint 9:5.

^ par. 4 Jahowa, i ma goar ni Debata. Adong marratus ayat ni Bibel na paboahon goar ni Debata rap dohot hata “badia” manang “suci”.

^ par. 8 Didok di Bibel, ndang boi tasomba gana-ganaan.​—1 Korint 10:14.