Pintor tu konten

Mangatur Parhepengon

Carana Berhemat Tikki Moru Penghasilan

Molo toppu moru penghasilan olo do gabe stres hamu. Alai adong do saran na sian Bibel na boi diulahon hamu asa boi hemat di parhepengon.

Mangatur Parhepengon

Aha do labana molo rap marpos ni roha jala jujur?