na poso

SUKKUN-SUKKUN NI AKKA NA POSO

Boasa Porlu Tabukka Diritta Lao Mardongan tu na Asing?

Nang pe holan saotik donganta boi do i mambahen hita nyaman, alai dang selalu godang manfaat na tadapot. Boasa?