IDA
Teks
Gambar

(Mateus 5:12)

 1. 1. Godang na mambahen las roha,

  Dos songon arta na arga.

  Sian sude bangso marsada

  Laho mamuji Jahowa.

  Marhite Hata ni Debata,

  Tadapot do las ni roha.

  Togu ma haporseaonta,

  Ala tongtong diajari.

  Songon api na marsigorgor,

  Lam tamba las ni rohanta.

  Nang pe adong sitaononta,

  Sai urupan ni Jahowa.

  (REFREIN)

  Pasupasu ni Jahowa

  Na mambahen las rohanta.

  Patar do sian na tinompaNa,

  Huaso dohot bisukNa!

 2.  2. Ida ma angka tompaanNa,

  Laut, langit, dohot tano.

  Sude angka na tinompaNa,

  Mansai uli jala denggan.

  Hiras rohanta paboahon

  Taringot HarajaonNa.

  Las rohanta mamaritahon,

  Taringot pasupasuNa.

  Songon mata ni ari binsar,

  Ro nama las ni rohanta.

  Di Harajaon ni Debata

  Sude ma marlas ni roha.

  (REFREIN)

  Pasupasu ni Jahowa

  Na mambahen las rohanta.

  Patar do sian na tinompaNa,

  Huaso dohot bisukNa!

(Ida muse 5 Mus. 16:15; Jes. 12:6; Joh. 15:11.)