Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 SIULASON NI MAJALAH ON | MULAK MANGOLU HALAK NAUNG MATE—TUTU DO I?

Aha do na Masa tu Halak Naung Mate?

Aha do na Masa tu Halak Naung Mate?

”Na huboto holan tolu do inganan na tinuju ni halak naung mate: tu surgo, api na roko dohot api parpitapitaan. Alai, ndang na burju ahu umbahen na boi tu surgo, manang halak na jahat umbahen tu api na roko. Ndang tangkas huboto songon dia api parpitapitaan. Ala ndang hea hujaha di Bibel, holan hata ni jolma sambing do na hubege.”—Lionel.

”Na huboto sude halak na mate laho tu surgo alai, ndang porsea ahu disi. Hamatean do ujung ni saluhutna—ndang adong be pangkirimon ni halak naung mate.”—Fernando.

Hea do sungkunsungkun rohamuna: ’Aha do na masa tu halak naung mate? Hansit do dihilala nasida? Boi do jumpang muse dohot nasida? Aha do na paposhon rohanta boi jumpang muse dohot nasida?’ Parrohahon ma na diajarhon Bibel. Na parjolo, taida ma aha na diajarhon Bibel taringot hamatean. Dung i, taulas ma pangkirimon na adong di Bibel tu halak naung mate.

 Songon dia do pangkilalaan ni halak naung mate?

ALUS NI BIBEL: ”Ai diboto halak na mangolu do na ingkon mate ibana; alai ianggo na mate, ndang adong be manang aha na binotona. Ndang adong be upanasida muse, jala ndang adong be na marningot nasida. Mangula ma ho sian nasa gogom, ai so adong be sibahenon, sipingkiran, parbinotoan dohot habisuhon di inganan ni na mate [kuburan], ai laho tusi do ho muse.” *Parjamita 9:5, 10, Bibel Siganup ari.

Kuburan, inganan ni halak na mate; ndang adong ulaon ni nasida disi jala ndang diboto agia aha. Songon dia do pandapot ni si Job taringot inganan ni halak na mate? Nunga mago sude arta ni si Job, mate ianakhonna jala marsahit huliton ibana. Didok ibana ma tu Debata: ”Aut sura ma nian ditabunihon Ho ahu di inganan ni angka na mate [kuburan] asa buni ahu.” (Job 1:13-19; 2:7; 14:13, Bibel Siganup ari) Di Bibel Katolik Douay Version, hata ”inganan ni angka na mate” di Job 14:13 diganti gabe ”api na roko.” Alai, tangkas do pangantusion ni si Job taringot kuburan manang api na roko, ndang inganan laho pasiaksiakhon halak na mardosa disi. Alai, inganan paradianan na so mangkilala manang aha pe.

Adong isara na asing asa taboto songon dia pangkilalaan ni halak naung mate. Taida ma ualu halak na dipahehe na disurat di Bibel.—Ida kotak ”Ualu Halak na Dipahehe na Disurat di Bibel.”

Sian ualu halak na dipahehe on, ndang adong na paboahon molo nasida laho tu inganan na sonang, manang inganan na dipasiaksiak. Antong, molo na mate boi laho tu sada inganan, ndang paboaonna i tu jolma dung hehe ibana? Jala molo masa i, ndang bahenonna di Bibel asa boi jahaon ni sude jolma? Ndang adong hatorangan taringot sisongon i di Bibel sian si ualu halak na dipahehe i. Boasa? Ala ndang diboto be agia aha dung modom nasida di hamatean. Dipatudos Bibel do hamatean songon halak na modom. Songon boru ni si Jairus dohot si Lasarus didok do ”ndang na mate ibana, na modom do!”Lukas 8:52; Johannes 11:11.

Aha do pangkirimon tu halak naung mate? Boi do nasida mulak mangolu muse?

^ par. 7 ”Inganan ni na mate” manang kuburan di hata Heber, i ma ”Syeol” jala di hata Junani, i ma ”Hades”. Pigapiga Bibel mamangke hata ”api na roko”. Alai, pangantusion taringot api na roko, inganan ni halak laho dipasiaksiak, ndang sian ajaran ni Bibel.