Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 SIULASON NI MAJALAH ON | ARSAK NI ROHA SONGON DIA MANGADOPI I?

Lam Gok Arsak Ni Roha!

Lam Gok Arsak Ni Roha!

”Tingki laho ahu manuhor sipanganon holan roti do na adong—i pe 10.000 hali lompit argana sian na somal! Marsogotna i, ndang adong be sipanganon laho situhoron di toko i.”—Paul, Zimbabwe.

”Ditogihon tunggani dolingku ma ahu mangkatai. Didok ma hatana, tadingkononna nama hami. Songon dia do ahu boi manaon pambahenanna i? Songon dia ma angka gellengkon?”—Janet, Amerika Serikat.

”Tingki lam dao soara ni sirene i, martabuni jala manungkap ma ahu di  lante dung i pultak ma bom roket. Marjomjom dungkon i, mangkitir dope tanganku.”—Alona, Israel.

Hita mangolu di tingki gok arsak ni roha, na digoari ”angka ari hasusaan.” (2 Timoteus 3:1) Godang na tumpur alani krisis di parhepengon, keluarga na sursar, porang, sahit na posi, dohot mara na ro sian tano on manang na binahen ni jolma. Ndang dope arsak na ro sian dirinta sandiri, ’Songon dia do molo adong kanker di dagingku?’ ’Songon dia ma haduan portibi on dung magodang angka pahompungku?’

Marlaba do sipata arsak ni roha. Somalna, olo do hita marsak andorang so ujian, laho mangkatai di loloan, manang tingki wawancara laho karejo. Jala molo mabiar hita marsahit manang hona mara, gabe taramoti ma dirinta asa unang hona. Alai, parohon sahit do molo malobihu arsak ni rohanta. Ndang leleng dope, disulingkiti ma adong lobi sian 68.000 halak na mate holan alani arsak ni roha. Nunga didok Jesus hian, ”Ise hamu marhuaso pagandahon ariarina nanggo saasta ganjangna, anggo tung sian pangkolsohon ni rohana?” Sasintongna ndang tamba ariarinta molo sai holsoan rohanta. Alani i ma didok Jesus: ”Unang holsohon hamu.” (Mateus 6:25, 27) Alai songon dia do boi taulahon on?

Tapangke ma bisuk na sian Debata, tapatogu ma haporseaonta dohot pangkirimonta tu bagabaga ni Debata taringot ari na naeng ro. Nang pe ndang taadopi dope situasi na borat on saonari, olo do taadopi on di ari na naeng ro. Taida ma angka aha na mangurupi si Paul, si Janet dohot si Alona mangadopi arsak ni roha.