SONGON DIA DO PANDAPOTMUNA?

Ise do na mangalehon hadiah manang silehonlehon na ummarga?

”Saluhutna silehonlehon na denggan, nasa ulibasa na mauliutus, i ma na ro sian ginjang, sian Ama ni na tiur, na so olo muba, na so umboto agia halinu ni hamimimbar.”​Jakobus 1:17.

Majalah Joujou Paboahon on mangurupi hita mangargai hadiah na ummarga na dilehon Debata.

Pamungkapamungka