Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

Diboto Hamu do?

Diboto Hamu do?

Na mangaleai do Jesus tingki dibahen ibana tudosan taringot tu ”biang”?

Patung ni sahalak dakdanak na mangabing anak ni biang, sian Junani manang Rom (di abad na parjolo SM sahat tu abad paduahon M)

Di sada tingki, di perbatasan ni Israel dohot provinsi Siria, adong ma sahalak borua sian Junani na manjumpangi Jesus laho mangido pangurupion. Laho mangalusi i, dipatudos Jesus ma halak na so Jahudi songon ”biang”. Di Uhum ni si Musa, sada binatang na ramun do biang. (3 Musa 11:27) Alai, na dileai Jesus do borua i dohot halak na so Jahudi na asing?

Ndang songon i. Na tinuju ni Jesus disi, i ma laho paboahon tu angka siseanna, jumolo do urupanna halak Jahudi di tingki i sian bangso na asing. Jadi dibahen ibana ma tudosan, ”Ndang tama buaton sipanganon ni angka dakdanak laho mandabuhon tu angka biang.” (Mateus 15:21-26; Markus 7:26) Di tingki i, somal do halak Junani dohot halak Rom mamiaro biang di jabu ni nasida jala marmeami do biang i dohot angka dakdanak. Jadi, hata ”biang” disi manggombarhon na dihaholongi do angka halak na so Jahudi. Dialusi borua i ma Jesus jala didok, ”I do nian, Tuhan; alai diallang biang i do angka na pisik na mardekdehan sian panganan ni ompuna.” Dipuji Jesus do haporseaon ni borua i jala dipamalum ma boruna.​—Mateus 15:27, 28.

Boasa didok si Paulus asa unang pintor borhat nasida markapal?

Batu ukiran na margombar kapal barang na balga (abad na parjolo M)

Masa do alogo na gogo na mangambati kapal na mamboan si Paulus tu Italia. Andorang so markapal, didok si Paulus do asa unang pintor borhat kapal ni nasida. (Ulaon ni Apostel 27:9-12) Boasa didok si Paulus songon i?

Diboto angka parkapal, godang do jea na boi masa molo markapal di Mediterania tingki musim dingin. Di parsitongaan ni bulan November dohot parsitongaan ni bulan Maret, ndang adong na markapal di laut. Alai, pardalanan ni si Paulus dison, i ma di bagasan bulan September manang Oktober. Buku Epitome of Military Science, na disurat si Vegetius sian Rom (abad paopathon M) mandok taringot tu markapal di laut, ”Pigapiga bulan denggan do cuaca, di bulan na asing ndang tontu, jala pigapiga bulan nai, ndang boi markapal.” Didok si Vegetius do, na denggan cuaca i ma sian 27 Mei sahat tu 14 September. Na so tontu cuacana, i ma sian 15 September sahat tu 11 November jala ndang boi markapal sian 11 Maret sahat tu 26 Mei. Jotjot do si Paulus laho tu pigapiga luat ganup taon, alani i tangkas do diantusi ibana taringot tu cuaca. Diboto na mamboan kapal dohot nampunasa kapal i do taringot i, alai ndang dioloi nasida hata ni si Paulus. Ujungna, bonom ma kapal i.​—Ulaon ni Apostel 27:13-44.