Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

Olo do Hamu Pahombarhon Haporseaonmu tu Bibel?

Olo do Hamu Pahombarhon Haporseaonmu tu Bibel?

HALAK Kristen do hamu? Molo halak Kristen do hamu, hamu ma 1 sian 2 miliar halak di portibi on na mangangku Kristen. Perbandinganna, hirahira 1 sian 3 halak ma di portibi on na mangangku Kristen. Saonari, marribu do sekte ni agama Kristen, jala ndang sarupa ajaran dohot pangantusionna. Ra, ndang sarupa pangantusion dohot ajaran di huriamuna dohot di huria na asing. Ringkot do mamingkirhon aha na tahaporseai? Ringkot do, molo lomo rohamu mangulahon ajaran ni Bibel.

Angka siihuthon Jesus na parjolo, digoari ”halak Kristen”. (Ulaon ni Apostel 11:26) Ndang porlu goar na asing laho manggoari nasida, alana holan sada dope Kristen di tingki i. Marsada do halak Kristen mangihuthon ajaran dohot tudutudu ni Jesus Kristus. Songon dia do molo di huriamuna? Diihuthon hamu do ajaran ni Kristus dohot haporseaon ni halak Kristen na parjolo? Sian dia ma boi botoonmu? Holan Bibel do na boi mangalusi.

 Rimangi ma: Diihuthon Jesus Kristus do Hata ni Debata. Ndang lomo roha ni Jesus molo adong halak na mansoadahon ajaran ni Bibel holan alani mangkaringkothon adat ni jolma. (Markus 7:9-13) Taboto ma, haporseaon ni angka siihuthon Jesus na sintong ingkon marojahan tu Bibel. Alani i, ganup halak Kristen ingkon manungkun dirina, ’Hombar do ajaran ni huriangku tu ajaran ni Bibel?’ Laho mangalusi sungkunsungkun i, olo do hamu pahombarhon ajaran ni huriamuna tu na nidok ni Bibel?

Jesus paboahon, panombaonta tu Debata ingkon marojahan tu hasintongan, jala hasintongan i dapotta di Bibel. (Johannes 4:24; 17:17) Apostel Paulus paboahon, hita boi malua molo ”mananda hasintongan”. (1 Timoteus 2:4) Mansai ringkot do pahombarhon haporseaonta tu hasintongan sian Bibel. Alana, malua ma hita molo taboto hasintongan i!

CARA PAHOMBARHON HAPORSEAONTA TU BIBEL

Jaha ma onom sungkunsungkun na di toru on, jala parrohahon ma alusna sian Bibel. Ida ma angka ayat na dibahen, jala rimangi ma alusna i. Dung i, sungkun ma dirimuna, ’Hombar do ajaran ni huriangku tu na nidok ni Bibel?’

Sungkunsungkun on mangurupi hamu pahombarhon haporseaonmuna tu Hata ni Debata. Olo do hamu? Las roha ni Sitindangi Ni Jahowa mangurupi hamu manulingkiti hasintongan sian Bibel. Pangido ma parsiajaran Bibel gratis sian sahalak Sitindangi Ni Jahowa, manang ida ma situs webnami, jw.org/bbc.