Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

Sungkunsungkun Sian Na Manjaha

Sungkunsungkun Sian Na Manjaha

Boasa asing hatorangan taringot Jesus na sinurat ni si Mateus dohot na sinurat ni si Lukas?

Imbar do hatorangan na sinurat ni si Mateus dohot na sinurat ni si Lukas taringot hatutubu ni Jesus. Alana, asing do pengalaman manang halak na dipatorang nasida.

Si Mateus manurat hatorangan na hombar tu si Josep. Dipatorang do alus ni si Josep tingki diboto naung mardenggan pamatang si Maria. Dipatorang do muse si Josep na dijumpangi surusuruan di bagasan nipina, jala dipaboa do songon dia ibana mangihuthon tudutudu ni surusuruan i. (Mat. 1:19-25) Dipaboa do muse taringot surusuruan na pasingothon si Josep asa maporus tu Misir mamboan keluargana, jala dioloi ibana do i. Asing ni i, dipaboa do taringot si Josep na mandapot nipi jala disuru asa mulak tu Israel. Mulak ma ibana jala tading di kota Nasaret dohot keluargana. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Di dua pasal na parjolo, pitu hali ma goar ni si Josep disurat si Mateus, alai molo goar ni si Maria holan lima hali do.

Si Lukas manurat hatorangan na hombar tu si Maria. Dipaboa ibana do taringot si Maria na dijumpangi surusuruan, taringot si Maria na manopot si Elisabet sisolhotna, dohot pujipujian ni si Maria tu Jahowa. (Luk. 1:26-56) Dipaboa do muse hata ni si Simeon tu si Maria taringot sitaonon ni Jesus di ari na naeng ro. Jala disurat si Lukas do taringot keluarga ni Jesus na ro tu bagas joro tingki marumur 12 taon ibana. Disurat do pangkilalaan ni si Maria di tingki i, jala holan hatana do na di surat si Lukas, ndang hata ni si Josep. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) Di dua pasal na parjolo, 12 hali ma goar ni si Maria disurat si Lukas. Alai holan tolu hali do goar ni si Josep disurat. Tangkas ma, taringot si Josep do godangan na sinurat ni si Mateus. Alai molo si Lukas, taringot si Maria do godangan na disurat.

Jala imbar do cara ni nasida pajojorhon taringot tarombo ni Jesus. Tarombo na sinurat ni si Mateus marharoroan sian keluarga ni si Josep. On patuduhon, molo sian si Josep marhak do Jesus manean harajaon ni si Daud. Boasa? Ala pinompar ni Raja Daud do si Josep sian si Salomo. (Mat. 1:6, 16) Alai, tarombo na sinurat ni si Lukas taringot Jesus marharoroan sian si Maria. On patuduhon, tubu sian ”pomparan ni si Daud” do Jesus. Alani i, sian dagingna marhak do Jesus mamarenta di harajaon ni Raja Daud. (Rom 1:3) Boasa? Ala pinompar ni Raja Daud sian si Natan do si Maria. (Luk. 3:31) Alai, boasa ndang goar ni si Maria na disurat si Lukas, hape boru ni si Eli do ibana? Ala somalna, holan goar ni baoa do na disurathon sian sada keluarga. Tingki disurat si Lukas na si Josep do anak ni si Eli, diantusi halak do molo na nidok na disi na hela ni si Eli do si Josep.​—Luk. 3:23.

Tarombo ni Jesus na sinurat ni si Mateus dohot si Lukas, patuduhon Jesus ma Messias naung dijanjihon Debata. Sasintongna diboto jala diangkui godang halak do molo Jesus i, pinompar ni Raja Daud. Jala ndang diparsoada halak Parise dohot halak Saduse i. Tarombo ni Jesus na dipaboa si Mateus dohot si Lukas patoguhon haporseaonta. On paposhon rohanta na laho gohan ni Debata do sude janjiNa.