Didok do Psalmen bindu 120 sahat tu 134 Ende Hananangkok. Torop halak mandok, on ende ni halak Israel na marlas ni roha tingki nangkok tu Jerusalem laho mangarayahon pesta siganup taon.

Parlinggoman ni Jahowa dipatudos songon . . .

121:3-8

  • parjaga na sigap

  • parlinggoman sian mata ni ari

  • tentara na marsihohot