Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 HANGOLUAN NI HALAK KRISTEN

‘Tongtong ma Pingkirhon Angka On’

‘Tongtong ma Pingkirhon Angka On’

Aha do i? Pilippi 4:8 mandok asa tapingkirhon angka na sintong, na ringkot, na badia, na hombar tu lomo ni roha ni Debata, na mambahen halak marholong ni roha, na patut sihataon, na denggan, dohot na patut sipujion. Lapatanna, ndang ingkon angka ayat ni Bibel na sai dipingkirhon halak Kristen ganup tingki. Alai taingot ma, angka na tapingkirhon i ingkon mambahen las roha ni Jahowa. Unang ma sai tapingkirhon angka na mambahen gale parale-aleonta tu Jahowa.—Ps 19:15.

Ndang mura laho pasidingkon pingkiran na roa. Ingkon taalo do sangkap na roa na adong di dirinta dohot pengaruh na sian Sibolis, i ma “debata ni portibi on”. (2Kor 4:4) Angka na adong di portibi on, i ma acara televisi, radio, internet, dohot aha na tajaha di koran, majalah manang buku nunga dipengaruhi Sibolis. Ingkon manat do tapillit aha na laho tapamasuk tu pingkiranta, alana adong do pengaruhna tu aha na tapingkirhon dohot na taulahon.—Jak 1:14, 15.

PUTAR MA VIDEO PASIDING MA ANGKA NA MAMBAHEN HITA NDANG MARSIHOHOT—HIBURAN NA RORANG, DUNG I ALUSI MA SUNGKUN-SUNGKUN ON:

  • Aha do na diida sahalak donganta baoa di HP-na, jala aha do pengaruhna tu ibana?

  • Songon dia Galatia 6:7, 8 dohot Psalmen 119:37 mangurupi ibana?