Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 ARTA NA ARGA NA ADONG DI BIBEL | LUKAS 6-7

Sai Patudu ma Burju ni Roha

Sai Patudu ma Burju ni Roha

6:38

Halak na burju rohana, rade do mangalehon tingki, gogo, dohot sude na adong di ibana laho mangurupi jala patoguhon halak na asing.

  • Hata Junani “sai lehon ma” na dipangke di ayat on, lapatanna asa tongtong i taulahon

  • Molo rade hita mangalehon, lehonon ni angka halak ma tu hita “panuhatan na denggan, na nionjat, na hinutur, jala na pinasuksuk”. Ra ayat on patuduhon, najolo somal do angka halak mamangke abit luarna laho mamboan na tinuhorna