Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 ARTA NA ARGA NA ADONG DI BIBEL | MATEUS 8-9

Dihaholongi Jesus do Angka Halak

Dihaholongi Jesus do Angka Halak

Di Mateus bindu 8 dohot 9 adong dipaboa taringot ulaon ni Jesus tingki di luat Galilea. Dipatudu Jesus do huasona marhite pamalumhon angka halak. Alai na umringkot, i patuduhon holong dohot asi ni rohana tu nasida.

 1. Dipamalum Jesus sahalak na marsahit kusta.​—Mat 8:1-3

 2. Dipamalum Jesus do pangurupi ni sahalak perwira.​—Mat 8:5-13

  Dipamalum ibana do simatua boru ni si Petrus.​—Mat 8:14, 15

  Dipabali ibana do angka surusuruan na jahat jala dipamalum angka na marsahit.​—Mat 8:16, 17

 3. Dipabali Jesus do surusuruan na jorbut jala disuru ma nasida asa songgop tu angka babi.​—Mat 8:28-32

 4. Dipamalum ibana do sahalak na lumpuon.​—Mat 9:1-8

  Dipamalum ibana do sahalak borua na maniop bajuna, jala dipahehe ibana do boru ni si Jairus.​—Mat 9:18-26

  Dipamalum ibana do na mapitung dohot na ngungu.​—Mat 9:27-34

 5. Laho do Jesus tu angka kota dohot huta naeng pamalumhon angka na marsahit dohot angka na gale.​—Mat 9:35, 36

Songon dia do ahu patuduhon holong dohot asi ni roha tu na asing?