40:29-31

  • Boi do habang lali marjomjom ndang marna loja ala mamangke arus termal manang gelombang udara hangat. Tingki adong arus termal, habang ma lali i mangkaliangi gelombang udara na mambahen lam timbo lali i habang jala songon i ma tongtong diulahon.

  • Lali na boi tongtong habang alani mamangke arus termal, manggombarhon hita na boi tongtong manomba Jahowa ala dipargogoi Ibana.