Marjanji do Debata laho padengganhon tano on, songon na didok di Jesaya 65. Tingki didok Jahowa on, songon naung saut do i di adopanNa.

Pasauton ni Jahowa ma langit na imbaru dohot tano na imbaru, jala ndang diingot be angka na parjolo i disi

65:17

Aha do langit na imbaru i?

  • Sada pamarentaon na baru na laho mambahen hatigoran di tano on

  • Dipajongjong taon 1914 tingki Jesus gabe Raja di Harajaon ni Debata

Aha do tano na imbaru i?

  • Punguan ni halak sian marragam bangso, bahasa, dohot suku, na las rohana unduk tu pamarentaon ni Harajaon ni Debata

Songon dia do angka na parjolo i ndang diingot be?

  • Di ari na naeng ro, ndang adong be na mambahen susa roha dohot pingkiranta

  • Sude jolma mangkilala hasonangan jala marlas ni roha ganup ari