Pintor tu konten

Pintor tu menu namangihut

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Batak (Toba)

Hangoluan dohot Pangkobasion Na Laho Diparsiajari  |  April 2016

 ARTA NA ARGA NA ADONG DI BIBEL | JOB 21-27

Ditundalhon si Job do Pingkiran na Sala

Ditundalhon si Job do Pingkiran na Sala

Dipangke Sibolis do gabus laho mangaliluhon naposo ni Jahowa. Parrohahon ma imbar ni gabus ni Sibolis dohot pangkilalaan ni Jahowa na sasintongna, songon na disurat di buku Job. Ida ma ayat na asing di Bibel, na patuduhon holong ni Jahowa tu hita.

GABUS NI SIBOLIS

PANGKILALAAN NI JAHOWA NA SASINTONGNA

Mansai godang do na pinangido ni Debata, alani i hurang denggan do sude na diulahon naposoNa. Ndang adong na boi palashon rohaNa (Job 4:18; 25:5)

Arga do hita di Jahowa molo serep rohanta (Job 36:5)

Ndang marlapatan jolma di adopan ni Debata (Job 22:2)

Dijangkon jala dipasupasu Jahowa do pangkobasionta (Job 33:26; 36:11)

Ndang ringkot di Debata halak na tigor (Job 22:3)

Diparrohahon Jahowa do halak na tigor (Job 36:7)