Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 PARSIAJARAN 2

Ditompa Debata ma Baoa dohot Borua na Parjolo

Ditompa Debata ma Baoa dohot Borua na Parjolo

Dibahen Jahowa ma sada taman na digoari Eden. Godang do di taman i angka bunga, hau, dohot binatang. Dung i, ditompa Debata ma jolma na parjolo, i ma si Adam. Dibahen ma ibana sian tano, jala diombushon ma hosa tu ruang ni igungna. Diboto ho do aha na masa? Mangolu ma ibana! Dibahen Jahowa ma si Adam di taman i. Didok Jahowa ma asa dibahen si Adam goar ni angka binatang.

Dilehon Jahowa ma tu si Adam sada parenta na penting. Didok ma tu si Adam, ‘Boi do allangonmu sude angka buah na di taman on. Alai, adong sada buah na so boi allangonmu. Molo diallang ho i, mate ma ho.’

Ndang sadia leleng didok Jahowa ma, ‘Bahenonku ma sahalak dongan ni si Adam.’ Dung i, dibahen ma si Adam tarpodom. Tingki modom si Adam, dibuat Debata ma sada tulang rusuk ni si Adam jala on ma dibahen manompa istrina. Digoari ma ibana si Hawa. Si Adam dohot si Hawa ma keluarga na parjolo sahali. Songon dia do  pangkilalaan ni si Adam tu istrina? Las hian do roha ni si Adam. Didok ibana ma, ‘On ma na dibahen Jahowa sian tulang rusukku! Jala mirip tu ahu do ibana.’

Didok Jahowa ma tu si Adam dohot si Hawa asa marianakhon nasida jala manggohi tano on. Lomo roha ni Jahowa asa marlas ni roha si Adam dohot si Hawa mambahen tano on gabe paradeiso, manang gabe taman na bagak songon taman Eden i. Alai, ndang jadi i. Boasa? Taida ma annon di parsiajaran na mangihut.

“Sian mulana i do ditompa Panompa i baoa dohot borua.”​—Mateus 19:4