Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 PARSIAJARAN 1

Ditompa Debata Langit dohot Tano On

Ditompa Debata Langit dohot Tano On

Debata Jahowa, i ma Sitompa hita. Ibana do na manompa sude. Ditompa do na boi taida dohot na so boi taida. Andorang so ditompa angka na boi taida, nunga ditompa Jahowa angka suru-suruan manang malaikat. Diboto ho do songon dia suru-suruan i? Naposo ni Jahowa do nasida. Jala sarupa songon Jahowa, ndang boi taida nasida. Suru-suruan na parjolo ditompa, i ma Jesus. Diurupi Jesus do Jahowa manompa angka bintang, planet, dohot angka na asing. Sada sian angka planet i, i ma bumi manang tano on.

Dung i, dibahen Jahowa ma tano on asa boi diingani angka binatang dohot jolma. Dibahen ma mata ni ari manondangi portibi on. Dung i, dibahen ma muse angka dolok-dolok, laut, dohot angka sunge.

Aha do na dibahen Jahowa muse? Didok Jahowa ma, ‘Bahenonku ma tubu rumput dohot suan-suanan nang angka hau.’ Godang ma buah-buahan, sayur, dohot angka bunga. Dung i dibahen Jahowa ma muse angka binatang. Adong na boi habang, marlange, dohot manjirir. Dibahen ma muse binatang na metmet songon kelinci. Jala adong do binatang na balga songon gajah. Binatang aha do lomo ni roham?

Dung i didok Jahowa ma tu suru-suruan na parjolo i, ‘Beta ma, tatompa ma jolma.’ Asing do jolma sian angka binatang. Boi do  jolma marpingkir, mangkatai, mengkel, dohot martangiang. Nasida ma na mangurus tano on dohot binatang. Diboto ho do ise jolma na parjolo? Taida ma.

“Di mula ni mulana ditompa Debata langit dohot tano on.”​—1 Musa 1:1