Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 PASAL 112

Tudosan Taringot tu Sampulu Namarbaju

Tudosan Taringot tu Sampulu Namarbaju

MATEUS 25:1-13

  • DIPABOA JESUS TUDOSAN TARINGOT TU SAMPULU NAMARBAJU

Nunga dipaboa Jesus tu angka apostelna tanda ni harorona dohot tanda ni panutup ni jaman on. Saonari dipaingot Jesus ma muse nasida marhite tudosan na asing. Boi ma angka halak na mangolu saleleng haroro ni Jesus mangida masa na nidokna i.

Didok ibana ma, “Tudos do Harajaon banua ginjang i tu sampulu namarbaju na mamboan lampu laho manomu-nomu pangoli. Adong lima na oto jala na lima nai marbisuk.”—Mateus 25:1, 2.

Jesus ndang na mandok satonga sian na manjalo Harajaon i na oto jala satonga nai na marbisuk. Alai laho patuduhon na boi do ganup siseanna mamillit naeng tongtong jaga manang na ndang. Pos do roha ni Jesus na boi angka naposona tongtong mangoloi Debata jala manjalo pasu-pasu sian Amana.

Di tudosan i, laho manomu-nomu pangoli do sampulu namarbaju i jala naeng dohot tu pesta parbogason. Molo dung sahat pangoli i, boanon ni nasida ma lampu asa tiur dalan. Mardalan ma nasida mandongani pangoli i rap dohot na niolina tu jabu naung diparade. Alai aha ma na masa?

Didok Jesus ma, “Diboan na oto i do lampu nasida alai ndang diboan nasida miakna. Alai anggo na marbisuk i, diboan nasida do miak di botol rap dohot lampu ni nasida. Ala leleng ro pangoli i, gabe mondok-ondok  ma nasida sude jala tarpodom.” (Mateus 25:3-5) Saleleng tarpodom angka namarbaju i ndang ro dope pangoli i. Olo do ra diingot angka apostel na pinaboa ni Jesus taringot anak ni raja na laho tu huta na dao, jala mulak “dung dapotna huaso harajaon i”.—Lukas 19:11-15.

Dung i dipaboa Jesus ma aha na masa dung ro pangoli i. Didok ma, “Di tonga borngin, adong ma na manggorahon, ‘Nunga ro be pangoli i! Tomu hamu ma ibana.’” (Mateus 25:6) Rade do angka namarbaju i?

Didok Jesus ma, “Dungo ma sude namarbaju i jala dibuat be ma lampu ni nasida. Didok angka na oto i ma tu na marbisuk i, ‘Lehon ma di hami deba miakmuna i, ai nunga naeng mintop lampunami.’ Dialusi na marbisuk i ma, ‘Ra, ndang sae be on di hita. Tumagon ma hamu laho tu panggadis miak jala tuhor ma di hamu.’”—Mateus 25:7-9.

Ndang rade lima namarbaju na oto i tu haroro ni pangoli i. Hurang do miak ni lampu ni nasida. Alani i, laho ma nasida manuhor miak. Dung i didok Jesus ma muse, “Tingki laho nasida manuhor miak, ro ma pangoli i. Masuk ma angka namarbaju naung mangarade i rap dohot pangoli i tu pesta parbogason, jala ditutup ma pintu. Dung i, ro ma namarbaju na lima nai, ninna nasida ma, ‘Tuan, Tuan, bungka jo!’” Dialusi pangoli i ma, “Ndang hutanda hamu.” (Mateus 25:10-12) Ala ndang rade nasida, gabe ndang boi masuk!

Diboto angka apostel do Jesus pangoli na di tudosan i. Ai hea do dipatudos Jesus dirina tu sahalak pangoli. (Lukas 5:34, 35) Ise ma namarbaju na marbisuk i? Tingki dipaboa Jesus taringot tu “punguan na metmet” na laho mamarenta di Harajaon i, didok Jesus do, “Pangke ma pangkean ni parhobas jala mangarade ma hamu, tongtong ma galak palitomuna.” (Lukas 12:32, 35) Alani i diboto angka apostel ma, angka sisean na laho rap mamarenta dohot Jesus do namarbaju na marbisuk di tudosan i. Alai aha do parsiajaran na laho paboaon ni Jesus sian tudosan on?

Tangkas ma didok Jesus, “Alani i, jaga ma hamu, ai ndang diboto hamu ari manang jamna.”—Mateus 25:13.

Didok Jesus do asa “jaga” angka na mangihuthon ibana saleleng harorona. Na laho ro do ibana. Alani i, ingkon rade jala sai jaga do nasida songon lima namarbaju na marbisuk i. Ingkon diingot nasida do pangkirimon i asa dapot ni nasida pasu-pasu.