Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 PASAL 85

Marlas ni Roha Ala Muba Pardosa

Marlas ni Roha Ala Muba Pardosa

LUKAS 15:1-10

  • TUDOSAN TARINGOT BIRU-BIRU DOHOT HEPENG LOGAM NA MAGO

  • MARLAS NI ROHA SURU-SURUAN NA DI SURGO

Saleleng marbarita Jesus, hea do dipaboa ibana taringot ringkot ni toruk ni roha. (Lukas 14:8-11) Lomo rohana asa toruk roha ni angka halak manomba Debata. Alai adong do sian nasida na pardosa najolo.

Diparrohahon halak Parise dohot siboto surat, adong angka halak sisongon i na mangihuthon Jesus jala manangihon baritana. Alani i didok nasida ma, “Dijalo ibana do angka pardosa jala rap mangan dohot nasida.” (Lukas 15:2) Dirimpu nasida do umsangap nasida sian angka jolma, gabe lomo-lomo ni nasida ma tu angka halak. Digoari nasida do angka halak pardosa i, am haarets di bahasa Heber, lapatanna “parhuta-huta”.

Alai sangap do dibahen Jesus nasida, burju, jala marasi ni roha tu nasida. Lomo do roha ni godangan halak na lea dohot angka pardosa i manangihon Jesus. Alai songon dia ma Jesus mangalusi hata ni halak Parise dohot siboto surat i?

Dialusi Jesus ma nasida marhite sada tudosan, songon naung dipaboa ibana di Kapernaum. (Mateus 18:12-14) Dipatudos Jesus do halak Parise songon halak na mangulahon na sintong na dos tu biru-biru na di bagasan handang ni Debata. Alai angka pardosa i, dos songon biru-biru na lilu. Didok Jesus ma:

“Molo adong sian hamu nampuna 100 biru-biru jala mago sada sian i, nda tadingkononna do na 99 i di ladang jala laho mangalului na mago i sahat tu na dapot? Dung dapotna i, dibahen ma i tu abarana jala marlas ni roha ma ibana. Dung sahat ibana di jabu, dijou ma marpungu angka donganna dohot hombar jabuna, ninna ma tu nasida, ‘Marlas ni roha ma hamu rap dohot ahu, ai nunga dapothu biru-birungku na mago i.’”​—Lukas 15:4-6.

Aha ma parsiajaranna? Didok Jesus ma, “Hudok ma tu hamu, dos songon i, umbalga do las ni roha di banua ginjang alani sahalak pardosa na muba sian apala 99 halak na mangulahon na sintong na so porlu paubahon rohana.”​—Lukas 15:7.

Maralo do tu roha ni halak Parise ala didok Jesus porlu do nasida muba. Didok roha ni nasida, nunga diulahon nasida na sintong jala ndang porlu muba. Tingki muruk piga-piga halak Parise ala rap mangan Jesus raphon sijalo pajak dohot angka pardosa hira-hira dua taon naung salpu, didok Jesus ma, “Ndang  na laho manjou halak na mangulahon na sintong ahu umbahen na ro, alai manjou pardosa i do.” (Markus 2:15-17) Ndang olo halak Parise muba, alani i ndang boi nasida palashon roha ni Debata dohot angka suru-suruan. Alai olo do muba angka pardosa i.

Dipatangkas Jesus ma muse, las do roha ni Debata dohot angka suru-suruan molo muba sahalak pardosa. Dipaboa ma tudosan na asing, “Molo adong sahalak borua nampuna sampulu hepeng logam drakhma jala mago sada sian i, nda pagalakonna palitona, sapuonna jabuna, jala manat luluanna sahat tu na dapot? Dung dapotna i, dijou ibana ma marpungu angka donganna dohot hombar jabuna, ninna ma, ‘Marlas ni roha ma hamu rap dohot ahu, ai nunga dapothu hepeng logam drakhma na mago i.’”​—Lukas 15:8, 9.

Dos do parsiajaran sian tudosan on tu tudosan taringot tu biru-biru na mago. Didok Jesus ma, “Suang songon i ma las ni roha ni angka suru-suruan ni Debata tu sahalak pardosa na marhamubaon.”​—Lukas 15:10.

Coba tapingkirhon, las situtu do roha ni angka suru-suruan molo muba sahalak pardosa. Hape gabe umsangap do halak na muba i haduan di harajaon ni Debata sian angka suru-suruan. (1 Korint 6:2, 3) Alai ndang mangiburu angka suru-suruan i. Songon dia do pangkilalaanta molo marhamubaon sahalak pardosa?