Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

Sitindangi Ni Jahowa

Pillit Hata Batak (Toba)

 PASAL 2

Songon dia do Asa Tongtong Ias Panggora ni Rohanta?

Songon dia do Asa Tongtong Ias Panggora ni Rohanta?

”Ulahon hamu ma i marhite . . . panggora ni roha na ias.”​—1 PETRUS 3:16, Bibel siganup ari.

1, 2. Boasa ringkot kompas dipangke pigapiga halak jala boasa kompas boi dipatudos tu panggora ni roha?

TINGKI parlaut mamboan kapal jala pilot mamboan pesawat, aha do dipangke nasida laho patuduhon dalan molo ndang adong peralatan na maju? Ingkon adong do kompas asa boi botoon ni nasida na tinujuna.

2 Kompas, i ma sada alat na metmet na boi patuduhon dalan na tinuju. Molo dipangke kompas rap dohot peta, boi do i mangurupi hita asa unang lilu tingki di pardalanan. Kompas boi do dipatudos tu panggora ni roha na dilehon Jahowa tu hita. (Jakobus 1:17) Molo ndang adong panggora ni roha boi do hita lilu di parngoluon. Alai, molo denggan do tapangke panggora ni roha boi do mangurupi hita asa sai mangulahon na denggan.  Saonari, taparsiajari ma aha do panggora ni roha jala songon dia mangurupi hita. Dungkon i, taparsiajari ma muse: (1) Aha do na ingkon taulahon asa ias panggora ni roha, (2) Boasa ingkon tajaga panggora ni roha ni dongan jala (3) Aha do laba ni panggora ni roha na ias.

AHA DO PANGGORA NI ROHA JALA SONGON DIA MANGURUPI HITA

3. Di hata Junani, aha do lapatan ni hata ”panggora ni roha”? Jala songon dia do i boi mangurupi hita?

3 Hata Junani ni ”panggora ni roha”, i ma ”parbinotoan, manang pangantusion naung suan hian di rohanta”. Disuanhon Debata do pangantusion tu rohanta asa boi taboto manang tatanda dirinta. Panggora ni roha on, songon sahalak panguhum na manguhumi manang mamareso parange dohot parniulaonta. Panggora ni roha boi mangurupi hita mamillit mangulahon na denggan manang paingothon hita laho pasidingkon ulaon na sala. Panggora ni rohanta boi do mambahen dame pangkilalaanta molo taulahon na denggan manang gabe busisaon ala mangulahon na so denggan.

4, 5. (a) Sian dia do taboto na adong panggora ni roha ni si Adam dohot si Hawa jala aha do pangkorhonna tu nasida ala dilaosi patik ni Debata? (b) Aha do pangkorhon ni panggora ni roha tu naposo ni Debata najolo? Bahen ma tudosan.

4 Dilehon Jahowa do panggora ni roha tu si Adam dohot tu si Hawa tingki ditompa nasida. Boi do taboto na adong panggora ni roha nasida, i ma tingki mabiar manang maila nasida dung mangulahon dosa. (1 Musa 3:7, 8) Diboto si Adam dohot si Hawa do na sala parniulaonna i. Alai, dituntun nasida do mangalaosi patik ni Debata. Nasida sandiri do na mamillit ndang mangoloi Debata. Alani i, ndang adong be pangkirimon tu nasida.

5 Ndang songon si Adam dohot si Hawa, adong do jolma na so tipak manangihon panggora ni rohana.  Umpamana, si Job mandok, ”Sai marsitiopan do ahu di hatigoranku, jala ndang paluaonku; ndang pola marlobok taroktokku taringot tu ariaringku nanggo sada.” * (Job 27:6) Ditangihon si Job do panggora ni rohana, laos i do na manogunogu ibana laho manontuhon siulahononna. Alani i, boi ma didok si Job ias do panggora ni rohana jala dame pangkilalaanna. Ndang songon si Job, ”mallobuk ma taroktok ni si Daud” tingki ndang sangap dibahen ibana raja na miniahan ni Jahowa. (1 Samuel 24:6) Panggora ni roha ni si Daud mangurupi ibana asa unang mangulahon ulaon na sala tu ari na naeng ro.

6. Sian dia do taboto panggora ni roha i dilehon tu sude jolma?

6 Holan tu naposoNa do dilehon Jahowa panggora ni roha on? Alusna, boi taida sian hata ni apostel Paulus na mandok, ”Ai diulahon angka sipelebegu sian dirina do na pinangido ni patik i, atik pe so adong patik ni nasida, asa gabe nasida sandiri ma songon patik di nasida, angka na so marpatik hian. Sian i ma tarida paboa naung tarsurat ulaon patik i di bagasan rohanasida, laos mangkatindangkon do panggora ni rohanasida, angkup ni pingkiran ni rohanasida, angka na masisolsolan nang masiondian pe.” (Rom 2:14, 15) Sian on boi ma taboto, jolma na so mananda patik ni Jahowa pe taronjar do rohana laho mangulahon na dihalomohon ni Debata.

7. Boasa panggora ni roha i boi sala?

7 Alai, boi do sala panggora ni roha. Boasa? Songon kompas, boi do sala tudutuduna molo dipeakhon jonok tu bosi. Jala molo ndang mamangke peta ndang marlapatan  be kompas i. Songon i ma, panggora ni roha boi do sala alani giot ni roha na so sintong. Jala ndang boi hita mamboto na sintong manang na sala molo panggora ni rohanta ndang mangihuthon Hata ni Debata. Asa boi denggan panggora ni rohanta, porlu do panogunoguon sian tondi parbadia. Si Paulus manurat, ”Na sintong do hatangkon marhitehite Kristus . . . dihatindangkon rohangku huhut marhitehite Tondi Parbadia.” (Rom 9:1) Alai, songon dia do asa mangihuthon tondi parbadia panggora ni rohanta? Porlu dilatik.

SONGON DIA MANGALATIK PANGGORA NI ROHA?

8. (a) Songon dia do hagiot ni rohanta mampangkorhon tu panggora ni roha, alani i aha do na rumingkot tapingkiri tingki mamillit siulahononta? (b) Boasa ndang sae holan panggora ni roha na ias di halak Kristen? (Ida ma surat na di toru.)

8 Songon dia do panggora ni roha mangurupi hita mangulahon na sintong? Adong do halak na mangihuthon rohana sambing tingki mangulahon sada ulaon. Dung i, didok nasida ”ndang pola ganggu panggora ni rohangku”. Alai, boi do sala panggora ni roha ala dirajai hagiot na adong di roha. Bibel mandok, ”Tung na angkal situtu do roha ni jolma, jala na ganggu, tung ise ma na tuk mandodoisa?” (Jeremia 17:9) Alani i, unang tapaloas hagiot ni rohanta laho manontuhon siulahononta. Ingkon jumolo ma tarimangi aha do lomo ni roha ni Jahowa. *

9. Aha do lapatanna biar mida Debata jala songon dia i mangkorhon tu panggora ni rohanta?

 9 Molo tapillit ulaonta mangihuthon panggora ni roha na tarlatik, on boi mangurupi hita mamillit mangulahon lomo ni roha ni Debata, ndang lomo ni rohanta sandiri. Taida ma sada tudosan. Marhak do Gubernur Nehemia manjalo pajak sian halak na maringanan di Jerusalem. Alai, ndang diulahon ibana i. Boasa? Molo diulahon i, dos ma ibana songon na parohon hasusaan tu bangso ni Debata. Didok ibana, ”Anggo ahu ndang songon i hubahen, ala ni biar mida Debata.” (Nehemia 5:15) Biar mida Debata lapatanna, hita mabiar mangulahon ulaon na sala na mambahen hansit roha ni Debata. Pangkilalaan sisongon on, boi mangonjar rohanta asa mangihuthon Hata ni Debata tingki mangulahon siulaonta.

10, 11. Dia do prinsip ni Bibel na ingkon taingot taringot manginum na maralkohol jala songon dia do bahenonta asa diurupi Debata hita mangulahon prinsip i?

10 Taringot siinumon na maralkohol songon tuak, olo do sipata ingkon tapillit inumonta manang ndang, tingki diparade di sada ulaon. Porlu tasungkun dirinta, ’Dia do prinsip ni Bibel na ingkon huihuthon?’ Bibel ndang mangorai hita manginum na maralkohol. Gariada, boi do anggur manang tuak mambahen las roha ni jolma. (Psalmen 104:14, 15) Alai, tangkas do dipaboa di Bibel unang ma hita mabuk ala manginum na maralkohol. (Lukas 21:34; Rom 13:13) Di Bibel, dipatudos do parmabuk tu halak na mangulahon parmainanon dohot pangalangkup. *1 Korint 6:9, 10.

11 Boi do denggan panggora ni roha ni halak Kristen  molo diihuthon prinsip ni Bibel. Alani i, molo lomo rohanta manginum na maralkohol di sada ulaon, porlu tasungkun dirinta; ’Ulaon na songon dia do on? Boi do ulaon on gabe pesta pora? Lomo hian do rohangku manginum na maralkohol jala ingkon minum do ahu asa barani mangkatai? Boi do huorom diringku taringot sadia godang na ingkon huinum?’ Denggan ma tarimangi prinsip ni Bibel dohot sungkunsungkun i jala martangiang ma hita mangido panogunoguon sian Jahowa. (Jaha Psalmen 139:23, 24.) Molo taulahon on, tapaloas ma Jahowa manogunogu hita marhite tondi parbadia. Jala, boi ma talatik panggora ni rohanta asa mangihuthon angka prinsip ni Bibel. Alai, adong do muse na ringkot tapingkirhon andorang so mangulahon i.

BOASA INGKON TASARIHON PANGGORA NI ROHA NI DONGAN?

Panggora ni roha naung mangihuthon Hata ni Debata boi mangurupi hamu tingki laho manginum na maralkohol

12, 13. Boasa marasingasing panggora ni roha ni halak Kristen jala songon dia do bahenonta molo masa sisongon on?

12 Olo do sipata sungkunsungkun rohanta, boasa boi marasingasing panggora ni roha ni jolma. Adong do na lomo rohana mangulahon sadasada hasomalan, alai di roha ni dongan na asing sala do hasomalan i. Umpamana, taringot manginum na maralkohol. Adong do na olo manginum otik siinumon na maralkohol tingki rap dohot angka dongan, alai sada hasomalan na sala do on di roha ni dongan na asing. Boasa boi masa i jala aha do na taulahon tingki masa sisongon on?

13 Adong do na mambahen marasingasing panggora ni roha ni halak. Olo do alani hasomalan di tingki naung salpu. Umpamana, adong do halak na maol manadingkon hasomalan manginum siinumon na maralkohol.  (1 Rajaraja 8:38, 39) Olo do ra gabe ndang lomo rohana mangida siinumon na maralkohol. Molo ro ibana tu jabunta, olo do ra ndang olo ibana manginum ala diorai panggora ni rohana. Hansit do rohanta molo dibahen ibana songon i? Paksaonta do ibana manginum i? Tontu ndang. Nang pe ndang taboto boasa ndang olo ibana manginum na maralkohol jala ndang olo ibana paboahon di tingki i, taargai ma aha na mambahen ibana mangulahon i. Jala on patuduhon na holong do rohanta tu ibana.

14, 15. Taringot aha do marasingasing panggora ni roha ni halak Kristen di abad na parjolo jala aha do sipaingot sian si Paulus?

14 Songon na diida ni apostel Paulus, marasingasing do panggora ni roha ni halak Kristen di abad na parjolo. Adong do na gabe ganggu panggora ni rohana alani sipanganon i naung jumolo dipelehon tu ganaganaan. (1 Korint 10:25) Ndang pola guga roha ni si Paulus mangallang sipanganon sisongon i, na digadis di pasar. Diboto si Paulus do ganaganaan, patung na so porlu leanon mangan. Jala sian Jahowa do haroro ni sipanganon. Alai, diboto si Paulus do ndang sai dos pandapotna tu na asing. Adong do deba sian nasida na manomba tu ganaganaan hian andorang so gabe halak Kristen. Alani i, aha pe ulaon na hombar tu ganaganaan mambahen ganggu roha nasida. Songon dia do mangadopi molo masa sisongon on?

15 Si Paulus mandok, ”Alai patut do hita na margogo i manganju hagaleon ni angka na hurang gogo, jala unang ma tahasiani dirinta. Ai nang Kristus pe, ndang dihasiani dirina.” (Rom 15:1, 3) Alani i, songon na diulahon Kristus ingkon jumolo ma tasarihon na ringkot di angka donganta. Didok si Paulus muse, dumenggan ma unang mangallang jagal ibana  molo i mambahen ganggu roha ni angka donganna. Alana arga do di Jahowa sude birubiruNa.​—Jaha 1 Korint 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Boasa ndang uhumonta dongan na asing alani panggora ni rohanta?

16 Unang ma tauhumi halak ala ndang sadalan tu panggora ni rohanta. (Jaha Rom 14:10.) Alai, tapangke ma panggora ni rohanta laho manguhumi dirinta sandiri, ndang manguhumi dongan na asing. Songon na didok Jesus, ”Unang hamu manguhumuhumi, asa unang hona uhum hamu.” (Mateus 7:1) Alani i, unang ma tubu parsoalan di huria alani panggora ni roha ni sasahalak. Alai, sai talului ma dalan laho patuduhon holong dohot manjaga hadameon.​—Rom 14:19.

 LABA NI PANGGORA NI ROHA NA IAS

Panggora ni roha na denggan boi manogunogu hita asa mangkilala dame dohot las ni roha di parngoluon

17. Songon dia do panggora ni roha ni godangan halak saonari?

17 Apostel Petrus mandok, ”Ulahon hamu ma i marhite roha na lambok dohot roha na hormat dohot panggora ni roha na ias.” (1 Petrus 3:16, Bibel siganup ari) Panggora ni roha na ias, i ma silehonlehon na arga sian Debata. Saonari, torop halak ndang ias be panggora ni rohana. Si Paulus mandok, ”Naung mate panggora ni rohana, songon na matutung binahen ni bosi na mohop.” (1 Timoteus 4:2, Bibel siganup ari) Panggora ni roha na mate, dos songon sibuk na mate ala matutung binahen ni bosi na mohop. Torop do halak mate panggora ni rohana gabe ndang maila manang mabiar nasida tingki mangulahon  na sala. Jala torop do halak saonari na so mamingkirhon panggora ni rohana.

18, 19. (a) Aha do labana molo tatangihon panggora ni rohanta? (b) Aha do na porlu taingot molo panggora ni rohanta sai manguhumi hape nunga manolsoli jala marhamubaon hita?

18 Tingki adong na sala taulahon, olo do panggora ni rohanta gabe manguhumi hita. Alai, dosa na balga pe boi do disesa molo tatangihon panggora ni rohanta jala marhamubaon. Songon Raja Daud, nang pe mangulahon dosa na balga, alai disesa do dosana ala marhamubaon. Ditadingkon si Daud do dosana jala dioloi patik ni Jahowa. Boi ma dihilala si Daud molo Jahowa, ”pardenggan basa jala marpamuati”. (Psalmen 51:1-19; 86:5) Alai, songon dia do molo sai diuhumi rohanta hita hape nunga manolsoli hita jala marhamubaon?

19 Olo do sipata panggora ni roha i sai manguhumi hita, hape nunga manolsoli jala marhamubaon hita. Taingot ma umbalga do Debata sian panggora ni rohanta jala pos ma rohanta naung tajalo do hasesaan ni dosa sian Debata. (Jaha 1 Johannes 3:19, 20.) Panggora ni roha na ias, boi do mangalehon hadameon jala las ni roha tu hita. Torop do halak naung mangkilala hadameon huhut mangoloi Debata alani panggora ni roha na ias, nang pe nasida hea mangulahon dosa na balga.​—1 Korint 6:11.

20, 21. (a) Aha do laba ni buku on dipatupa tu hita? (b) Aha do hak na sumurung dilehon tu halak Kristen jala songon dia do hita mamangke on?

20 Buku on dipatupa laho mangurupi hita asa boi marlas ni roha jala ias panggora ni rohanta di tingki parpudi on. Di buku on, ndang dipatorang sude patik dohot prinsip ni Bibel na laho siulahonon di parngoluonta siganup ari. Jala ndang dipatorang sude dison uhum na hombar tu panggora ni roha. Buku on dipatupa laho  mangurupi hita mangulahon Hata ni Debata di parngoluonta siganup ari jala asa ias panggora ni rohanta. Ndang songon Patik ni si Musa, ”Patik ni Kristus” mangajari hita asa mamangke prinsip dohot panggora ni rohanta, ndang holan mangihuthon patik na tarsurat laho mangoloi Debata. (Galatia 6:2) Diloas Jahowa do halak Kristen mamillit siulahononna. Alai, unang ma dipangke hak na sumurung on laho ”mangondingi hajahaton”. (1 Petrus 2:16) Alai, tapangke ma i laho patuduhon holongta tu Jahowa.

21 Molo taihuthon prinsip ni Bibel jala taulahon di parngoluonta, boi ma taboto dia na sintong dohot na sala. (Heber 5:14) Panggora ni roha na denggan ala mangihuthon prinsip ni Bibel, marlaba di parngoluanta siganup ari. Songon kompas na patuduhon dalan asa unang lilu hita, songon i ma panggora ni roha mangurupi hita mamillit ulaon na mambahen las roha ni Jahowa. On ma muse na mangurupi hita asa tongtong di bagasan holong ni roha ni Debata.

^ par. 5 Ndang adong tarsurat di angka Buku Heber (padan na robi) hata ”panggora ni roha”. Alai, boi do tangkas tarida adong panggora ni roha sian pigapiga tudosan na adong dison. Hata ”taroktok” patuduhon adong panggora ni roha. Di angka Buku Junani Kristen (padan na imbaru) hata ”panggora ni roha” disurat lobi sian tolupulu hali.

^ par. 8 Bibel patuduhon, ndang holan panggora ni roha na ias na porlu di halak Kristen. Umpamana, si Paulus mandok, ”Ai ndang adong salangku, anggo na huboto; alai ndada pintor ahu hinorhon ni i. Tuhan i do manguhumi ahu.” (1 Korint 4:4) Halak na parohon hasusaan tu halak Kristen najolo songon si Paulus, boi do ias panggora ni rohana ala dirimpu ulaon nasida i dihalomohon Debata. Alani i, ringkot do di hita panggora ni roha na ias di jolo ni Debata.​—Ulaon ni Apostel 23:1; 2 Timoteus 1:3.

^ par. 10 Godang dokter mandok, halak naung hatagian tu siinumon na maralkohol ndang boi be manginum na maralkohol nang pe holan ”saotik”.