Program Kebaktian 2019

Program Kebaktian ni Sitindangi Ni Jahowa taon 2019 ‘Ndang Olo Salpu Holong i’.

Jumat

Program ari Jumat dibuat sian 1 Tessalonik 4:9—“Ai nunga diajari Debata hamu asa masihaholongan.”

Sabtu

Program ari Sabtu dibuat sian Epesus 5:2—“Tongtong ma patuduhon holong.”

Minggu

Program ari Minggu dibuat sian Judas 21—“Tongtong hamu di bagasan holong ni roha ni Debata.”

Boa-Boa tu na Ro

Informasi tu angka na ro tu kebaktian.