Rom 10:1-21

  • Na mambahen sasahalak sintong di jolo ni Debata (1-15)

    • Mamangke pamangan laho mamaritahon hata i (10)

    • Malua do ganup halak na manjou goar ni Debata, i ma Jahowa (13)

    • Ulina i haroro ni angka parbarita na mamboan barita na uli (15)

  • Ndang olo manjalo barita na uli (16-21)

10  Ale angka dongan, na hupangido jala na hutangiangkon tu Debata, i ma asa malua nasida.  Boi ma hudok marsitutu do nasida marhobas tu Debata, alai ndang diihuthon nasida parbinotoan na sintong taringot tu Debata.  Ai ndang diboto nasida manang aha na mambahen sasahalak sintong di jolo ni Debata. Alai marsitutu do nasida patuduhon na sintong nasida di jolo ni Debata mangihuthon cara ni nasida sandiri. Jala ndang diulahon nasida uhum ni Debata na tigor.  Ndang marlangku be Patik i, ai nunga digohi i di bagasan Kristus. Alani i, sude halak na porsea, boi didok mangulahon na sintong di jolo ni Debata.  Hea do disurat si Musa taringot tu halak na didok mangulahon na sintong ala mangulahon Patik i, “Halak na mangulahon patik, mangolu ma ibana ala ni patik i.”  Alai songon on do Hata ni Debata taringot tu halak na didok mangulahon na sintong alani haporseaon, “Unang ma didok hamu di bagasan rohamuna, ‘Ise do na naeng nangkok tu banua ginjang?’ lapatanna laho mamboan Kristus i turun,  manang, ‘Ise ma na turun tu lombang na mansai bagas?’ lapatanna laho mamboan Kristus sian tonga-tonga ni angka na mate.”  Aha do na didok na tarsurat i? Na tarsurat i mandok, “Jonok do hata i tu hamu, di pamanganmuna jala di bagasan rohamuna sandiri do i”, i ma “hata” na tabaritahon na dijalo marhite haporseaon.  Ai molo dibaritahon hamu marhite pamanganmuna, Jesus i Tuanmuna, jala molo marhaporseaon hamu naung dipahehe Debata do Kristus i sian na mate, malua ma hamu. 10  Asa boi sasahalak didok mangulahon na sintong, ingkon patuduhononna do haporseaon na sian roha, jala asa malua ibana ingkon patuduhononna do haporseaonna i tu na asing. 11  Ai didok do di na tarsurat i, “Manang ise na porsea tu ibana ndang gabe maila.” 12  Ai ndang adong imbar ni halak Jahudi dohot halak Junani. Sarupa do Tuan ni nasida, i ma na burju tu saluhut halak na manjou Ibana. 13  Ai “malua do ganup halak na manjou goar ni Debata, i ma Jahowa”. 14  Alai songon dia ma nasida manjou goarna molo so porsea dope nasida tu Ibana? Jala songon dia ma nasida porsea molo so hea dope dibege nasida taringot tu Ibana? Jala songon dia ma nasida mambege molo so adong na mamaritahon? 15  Dung i, ise ma na laho marbarita molo so adong na marsuru? Songon na nidok ni na tarsurat i: “Ulina i haroro ni angka parbarita na mamboan barita na uli!” 16  Nang pe songon i, ndang sude halak olo manjalo barita na uli. Ai hea do didok si Jesaya, “Ale Jahowa, ise do na porsea tu barita na pinaboanami?”* 17  Alani i, sasahalak boi porsea molo dung dibege do barita i. Jala begeonna ma i dung adong na mamaritahon taringot tu Kristus. 18  Alai husungkun ma hamu: Tutu do ndang dibege nasida hata i? Sasintongna, dibege do. Ai tarsurat do, “Sahat do soara ni nasida tu liat portibi on, jala sahat do hata ni nasida tu ujung ni portibi on.” 19  Husungkun ma hamu muse: Na so diboto halak Israel do i? Sasintongna, diboto do. Ai nunga parjolo dipaboa si Musa hata ni Debata na mandok, “Bahenonku ma hamu mangiburu tu angka jolma na sian bangso na asing. Jala bahenonku ma hamu muruk marhite sada bangso na oto.” 20  Alai barani do si Jesaya pasahathon hata ni Debata na mandok: “Angka halak na so mangalului Ahu jumpangna do Ahu. Jala halak na so manungkun taringot tu Ahu tandaonna do Ahu.” 21  Jala didok do muse taringot tu halak Israel: “Ganup tingki do hutogihon bangso na mangalo jala na jogal roha i, asa mulak tu Ahu.”

Surat na di toru

As. “na binege nasida sian hami”.