Pangungkapon 22:1-21

  • Sunge aek hangoluan (1-5)

  • Hata panutup (6-21)

    • ‘Ro ma! Dibuat ma aek hangoluan i ndang pola martuhor’ (17)

    • “Ro ma Tuan Jesus” (20)

22  Dung i dipatuduhon suru-suruan i ma tu ahu sunge aek hangoluan na ias songon kristal. Kaluar do i sian habangsa ni Debata dohot sian habangsa ni Anak ni Biru-biru i  tu tonga-tonga ni dalan na di kota i. Di siamun dohot di hambirang ni sunge i adong angka hau hangoluan na marparbue 12 hali sataon, sahali ganup bulan. Jala angka bulung ni hau i boi pamalumhon angka bangso.  Ndang adong be di kota i na hona bura. Alai habangsa ni Debata dohot habangsa ni Anak ni Biru-biru i ma na adong disi. Jala marhobas ma angka naposona tu Ibana.  Idaon ni nasida ma bohina jala tarsurat do goarna di pardompahan ni nasida.  Ndang adong be borngin di kota i jala ndang porlu be lampu manang mata ni ari. Ai Debata Jahowa do na manondangi nasida, jala mamarenta ma nasida gabe raja saleleng ni lelengna.  Didok suru-suruan i ma tu ahu, “Sintong do angka hata on jala boi dihaporseai. Debata Jahowa na mangkatai marhite angka panurirang, Ibana do na manuru suru-suruanna patuduhon tu angka naposona angka na laho masa satongkin nai.  Ida ma! Tibu nama ahu ro. Marlas ni roha ma manang ise na mangoloi angka surirang na di bagasan gulungan on.”  Ahu si Johannes, ahu do na mambege jala na mangida angka i. Dung hubege jala huida angka i, marsinggang ma ahu laho marsomba tu suru-suruan na patuduhon angka i tu ahu.  Alai didok ibana ma tu ahu, “Unang! Unang bahen songon i! Ai hatoban do ahu songon ho dohot angka donganmu panurirang dohot angka halak na mangoloi angka hata na di gulungan on. Somba ma Debata.” 10  Didok ibana ma muse tu ahu, “Unang ma rahasiahon* angka surirang na di gulungan on, ai nunga jonok tingki naung ditontuhon i. 11  Sai diulahon halak na jahat ma ulaonna na jahat jala sai diulahon halak na ramun ma ulaonna na ramun. Alai sai diulahon halak na mangulahon na sintong ma ulaonna na sintong jala diulahon halak na badia ma ulaonna na badia. 12  “‘Ida ma! Tibu nama ahu ro, boanonku ma upa silehononku tu ganup halak hombar tu na niulana be. 13  Ahu do Alpa dohot Omega,* na parjolo dohot na parpudi, mulana dohot ujungna. 14  Marlas ni roha ma halak na manunsi juba ni nasida, asa diloas nasida mangallang parbue ni angka hau hangoluan i. Jala boi ma nasida masuk tu kota i sian angka harbanganna. 15  Alai di luar ma angka biang,* angka halak na mangulahon ulaon hadatuon, na mangulahon seks na so patut,* angka pambunu, na manomba gana-ganaan, angka halak na lomo rohana margabus dohot angka halak na jotjot margabus.’ 16  “‘Ahu Jesus, ahu do na manuru suru-suruanku paboahon angka on tu angka huria. Urat dohot pinompar ni si Daud do ahu. Jala ahu do bintang manogot-nogot na marsinondang i.’” 17  Sai didok tondi parbadia dohot pengantin borua i ma, “Ro ma!” manang ise na mambege didok ma, “Ro ma!” jala ro ma manang ise na mauas. Manang ise na olo, dibuat ma aek hangoluan i ndang pola martuhor. 18  “Hupaboa ma tu ganup na mambege angka surirang na di gulungan on: Manang ise na manambai angka hata on, tambaan ni Debata ma tu ibana angka bala na tarsurat di gulungan on. 19  Manang ise na mangorui angka surirang na di gulungan on, buaton ni Debata ma bagianna sian hau hangoluan i dohot sian kota na badia i na tarsurat di gulungan on. 20  “Didok ibana na paboahon angka on ma, ‘Tibu nama ahu ro.’” “Amen! Ro ma Tuan Jesus.” 21  Sai didongani asi ni roha ni Tuan Jesus na mansai balga i ma angka na badia i.

Surat na di toru

As. “meteraihon”.
Manang “Ahu do A dohot Z”. Alpa dohot Omega i ma huruf na parjolo dohot na parpudi di bahasa Junani.
Na nidokna dison, i ma angka halak na mangulahon ulaon na dihagigihon Debata.
Manang “parmainanon”. Di bahasa Junani porneia. Ida di Kamus.