Epesus 4:1-32

  • Marsada di bagasan daging ni Kristus (1-16)

    • Angka halak na gabe silehon-lehonna (8)

  • Pangalaho na leleng dohot pangalaho na imbaru (17-32)

4  Ahu na dipenjarahon alani Tuan i hupangido ma tu hamu, patuduhon ma sian parangemuna naung tarjou hamu.  Martoruk ni roha ma hamu, marlambok ni roha, sabar, jala masihaholongan asa boi sabar tu na asing.  Tongtong ma hamu marsada jala mardame songon na nilehon ni tondi parbadia i.  Ai sada do daging i jala sada do nang tondi parbadia i. Songon i do nang hamu dijou tu pangkirimon na sasada i.  Sada do Tuan, sada do haporseaon, sada do pandidion,  sada do Debata dohot Ama di saluhutna, na mangarajai saluhutna dohot na mangula marhite saluhutna jala di bagasan saluhutna.  Sude do hita manjalo asi ni roha na mansai balga i hombar tu silehon-lehon ni Kristus i.  Ai didok do, “Tingki nangkok ibana tu ginjang, diboan ibana do angka halak na tarhurung jala nasida ma na gabe silehon-lehonna.”  Jala molo didok, “nangkok ibana”, nda on patuduhon naung turun ibana tu inganan na di toru, i ma tano on? 10  Ibana naung turun laos ibana do na nangkok tu inganan na dao tumimbo sian saluhut langit, asa boi pasautonna saluhutna. 11  Deba silehon-lehonna i gabe apostel, deba gabe panurirang, deba gabe parbarita na uli, deba gabe parmahan, jala deba gabe guru. 12  Nasida ma na pature-turehon angka na badia i, na marhobas tu na asing, jala na patoguhon daging ni Kristus 13  sahat tu na marsada hita sude di bagasan haporseaon dohot parbinotoan na bagas taringot tu Anak ni Debata. Dung i gabe togu ma hita songon Kristus i. 14  Alani i, unang be hamu songon dakdanak jala holan mangihuthon ajaran ni angka halak na manipu marhite mangoto-otoi. Asa unang gabe songon kapal na diboan galumbang jala na niullus ni alogo hamu. 15  Alai hatahon ma na sintong, masihaholongan ma, jala lam togu ma di saluhutna songon Kristus pamimpinta* i. 16  Ai ibana do na mambahen marsada saluhut daging i jala na mambahen ganup urat i masiurupan laho mangalehon na dihaporluhon. Molo denggan ganup bagian mangulahon ulaonna be, gabe lam magodang ma daging i di bagasan holong. 17  Hudok ma tu hamu jala hujujui ma hamu di bagasan goar ni Tuan i, asa unang diihuthon hamu be pangalaho ni angka bangso. Ai holan angka na so marguna do dipingkiri nasida. 18  Ndang adong na manogu-nogu roha ni nasida jala pulik do nasida sian hangoluan na nilehon ni Debata. Ai ndang olo nasida mananda Debata jala jogal do roha ni nasida. 19  Ndang adong aturan di ngolu ni nasida, diulahon do ulaon ni halak na so umboto ila,* jala ndang marnasae nasida mangulahon angka ulaon na ramun.* 20  Alai nunga diparsiajari hamu, ndang songon i Kristus i. 21  Ai nunga diajarhon Jesus na sintong tu hamu. Molo ditangihon hamu ibana jala olo hamu marsiajar sian ibana, tangkas ma botoonmuna angka on. 22  Nunga diajarhon tu hamu asa mananggalhon pangalahomuna na leleng, i ma angka na niulahonmuna najolo. Ai nunga sega be pangalahomuna dibahen giot-giot ni daging. 23  Naeng ma dipaimbaru roha dohot pingkiranmuna, 24  jala pangke hamu ma pangalaho na imbaru hombar tu lomo ni roha ni Debata mangihuthon hasintongan dohot roha na marsihohot. 25  Ala ndang olo be hamu margabus, ganup ma halak mangkatahon na sintong tu donganna, ai rap daging ni Kristus i do hita. 26  Molo muruk hamu, unang ma sanga mardosa. Unang ma muruk hamu sadari manipat.* 27  Unang ma lehon tingki* tu Sibolis. 28  Molo panangko ibana najolo, unang be manangko. Alai ringgas ma ibana mangulahon karejo na denggan, asa boi urupanna halak na ingkon siurupan. 29  Unang ma kaluar sian pamanganmuna angka hata na roa. Alai hatahon ma na denggan laho patoguhon na asing, asa marlaba tu angka na manangihon. 30  Unang ma gabe lungun roha ni Debata* dibahen hamu. Ai nunga dimeterai Ibana hamu marhite tobusan di ari haluaon i. 31  Bolongkon hamu ma sian dirimuna sogo ni roha, muruk, rimas, songgak-songgak dohot angka hata na mangaleai na mambahen hansit roha ni na asing. 32  Alai burju ma hamu tu na asing, marasi ni roha, jala rade manalpuhon hasalaan ni donganmuna songon Debata na rade manalpuhon hasalaanmuna marhite Kristus i.

Surat na di toru

As. “ulu”.
Di bahasa Junani aselgeia. Ida di Kamus.
Ida di Kamus.
Manang “sahat tu na bonom mata ni ari”.
Manang “inganan”.
Manang “Unang ma lungun tondi parbadia ni Debata”.