2 Korint 5:1-21

  • Mamangke jabu na diparade di banua ginjang (1-10)

  • Mangurupi halak mardame tu Debata (11-21)

    • Angka tompaan na imbaru (17)

    • Angka suruan ni Kristus (20)

5  Ai taboto do, rumpakkononna do jabunta na di tano on, i ma dagingta na songon kemah i. Jala lehonon ni Debata ma di hita jabu di banua ginjang, na so binahen ni jolma jala na martahan sahat ro di saleleng ni lelengna.  Ai marhoi-hoi do hita di jabunta sisaonari on. Lomo do rohanta naeng mamangke* na diparade tu hita di banua ginjang i.  Ai molo dung tapangke i, ndang salang-salang be hita.  Sasintongna, marhoi-hoi do hita jala manaon sitaonon na borat di kemahta sisaonari on. Ndang lomo ni rohanta manadingkon kemahta on songon na paluahon pangkeanta. Alai na lomo do rohanta manjalo inganan na di banua ginjang i asa dipauba dagingta na boi mate i tu hangoluan na saleleng ni lelengna.  Saonari, nunga diparade Debata tu hita hangoluan i jala dilehon do tu hita tondi parbadia, na patoguhon hita na dohot do hita manjalo pasu-pasu di ari na naeng ro.*  Alani i, tongtong do pos rohanta jala taboto do, saleleng di jabunta na di tano on dope hita, i ma dagingta, dao dope hita sian Tuan i.  Ai mangihuthon haporseaon do hita mangolu, ndang mangihuthon angka na taida.  Alani i, pos do rohanta jala umlomo do rohanta tading rap dohot Tuan i, sian apala tading di jabunta on, i ma dagingta on.  Alani i, rap pe hita dohot ibana manang na dao sian ibana, marsitutu ma hita asa boi mangulahon lomo ni rohana. 10  Ai ingkon jongjong do hita sude di jolo ni kursi panguhuman ni Kristus. Jaloon ni ganup halak ma upana hombar tu parniulaon ni nasida, na denggan manang na roa tingki mardaging jolma nasida. 11  Ala huboto hami do lapatan ni biar mida Tuan i, tongtong do hupapos hami roha ni angka halak taringot tu na huajarhon hami. Ai diboto Debata do ise hami,* jala hirim do rohangku tandaonmuna* hami. 12  Ndang na mamuji dirinami hami muse. Alai, asa taronjar do rohamuna laho marbalga ni roha alani hami. Alani i, boi ma alusanmuna halak na marginjang ni roha alani angka na tarida, ndang alani angka na adong di roha. 13  Alai molo tung songon na so marroha hami, laho tu Debata do i, jala molo tung marroha hami, laho tu hamu do i. 14  Ai holong ni Kristus i do na mangonjar rohanami. On do na huantusi hami: Mate do sahalak jolma humongkop sude jolma, ai sasintongna nunga mate sude jolma. 15  Mate do ibana humongkop sude jolma, asa sude jolma ndang be mangolu tu dirina sandiri, alai mangolu tu Kristus naung mate jala naung dipahehe i. 16  Mulai sian saonari, ndang olo be hami manguhumi halak mangihuthon pingkiran ni jolma. Nang pe najolo mangihuthon pingkiran ni jolma do hami mangida Kristus i. Alai saonari, ndang songon i be hami. 17  Manang ise na marsada dohot Kristus i, nunga gabe tompaan na imbaru ibana. Nunga salpu na leleng i, jala angka na imbaru nama na adong saonari. 18  Sian Debata do i sudena, na mambahen hita mardame dohot Ibana marhite Kristus, jala na mangalehon tu hita ulaon laho mangurupi halak na asing laho mardame dohot Ibana. 19  Lapatanna, marhite Kristus bahenon ni Debata ma angka jolma mardame dohot Ibana, ndang etongonna be angka hasalaan ni nasida. Jala dilehon do tu hita ulaon laho paboahon i tu angka jolma asa boi nasida mardame tu Debata. 20  Angka suruan na manggantihon Kristus i do hami. Alani i marhite hami, songon na mangelek-elek ma Debata tu angka jolma. Ala manggantihon Kristus do hami, hupangido hami ma tu hamu, “Mardame ma hamu dohot Debata.” 21  Ndang mardosa Kristus i, jala dibahen Debata do ibana gabe pelean laho manobus dosanta. Asa marhite ibana, boi ma hita didok Debata mangulahon na sintong.

Surat na di toru

Manang “mamangke inganan”.
Manang “na gabe jaminan tu janjina na laho masa di ari na naeng ro”.
Manang “Ai patar do hami di jolo ni Debata”.
As. “tandaon ni panggora ni rohamuna”.