1 Korint 13:1-13

  • Holong do na umbalga sian sasude (1-13)

13  Nang pe boi ahu mamangke bahasa ni jolma dohot bahasa ni suru-suruan alai molo ndang adong holong di ahu, dos ma ahu songon ogung* manang giring-giring na sai mangkuling.  Nang pe dilehon Debata tu ahu silehon-lehon laho manurirangi, mangantusi sude rahasia na badia* dohot parbinotoan, jala adong di ahu haporseaon na togu na boi papindahon dolok, alai molo ndang adong di ahu holong, ndang marguna manang aha pe na huulahon i.  Nang pe hulehon nasa na adong di ahu laho manarihon na asing, jala nang pe hupelehon dagingku asa boi huhaginjangkon, alai molo ndang adong di ahu holong, ndang adong guna ni i di ahu.  Sabar jala burju do holong i. Ndang marlate ni roha,* ndang marhata manggang, ndang marginjang ni roha,  pantun,* ndang holan mangkaringkothon dirina sandiri, ndang parmuruk, jala ndang dipaingot-ingot holong i hasalaan ni halak.  Ndang las rohana tu ulaon na so sintong, alai las do rohana tu angka ulaon na sintong.  Tahan manaon sude hasusaan, porsea di sasude, mangkirim di sasude, jala sabar di sasude.  Ndang na olo salpu holong ni roha i. Alai silehon-lehon laho manurirangi, mangkatai di bahasa na asing, dohot mandapot parbinotoan, salpu do i sude.  Ai ndang sude dope na taboto, jala ndang sude dope sian surirang i na tapaboa. 10  Dung pe ro na sun denggan i, asa paujungonna na mardeba-deba i. 11  Tingki dakdanak ahu, songon dakdanak do pangkataionku, pangkilalaanku, dohot pingkiranku. Alai molo dung magodang ahu, ndang songon dakdanak be ahu. 12  Ai songon na markaca tu tombaga do hita saonari, ndang tangkas dope na taida i. Alai tangkas ma i idaonta di ari na naeng ro, dos songon na pajumpang bohi. Ndang sude dope huboto saonari, alai botoonku ma i tangkas di ari na naeng ro songon Debata na tangkas mananda ahu. 13  Nang pe songon i, hot do na tolu on: haporseaon, pangkirimon, dohot holong. Alai, sian na tolu i, holong ma na umbalga.

Surat na di toru

Manang “gong”.
Manang “hahomion”.
Manang “Ndang mangiburu”.
Manang “sopan; maradat”.