Pintor tu konten

28 OKTOBER 2022
BARITA INTERNASIONAL

Laporan na Terbaru sian Punguan na Mangaradoti Taon 2022 (Bagian 7)

Laporan na Terbaru sian Punguan na Mangaradoti Taon 2022 (Bagian 7)

Di video on, sahalak anggota ni Punguan na Mangaradoti mambagihon laporan taringot ulaon ibadatta naung diulahon secara fisik dohot akka na taulahon lao mangurupi korban bencana. Dijujui do tong hita asa hatop bertindak tikki adong situasi na berbahaya.