Aller au contenu

Wooda asirin gari sɔɔ

Wooda asirin gari sɔɔ

Labaari tɔnun wãaru sɔɔ

Yigbɛ te ba mɔ̀ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (ka ten kãasi) ta ra baawuren labaari loo kowa swaa ye sɔɔ yɛ̃ro u bikia. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ta ǹ ye ta yɛ wunɛ sɔɔ goo wɛ̃ɛmɔ ma n kun mɔ ya sãa tilasi baasi, ye a bikia yu ka nun kooran sɔ̃, ta ǹ maa ye mɔ̀ tà kun nun nɔɔsie; ǹ kun mɛ ta koo kpĩ tu ye nɔɔsia yen sɔ̃ ta kĩ tu wooda mɛm nɔɔwa ǹ kun mɛ tu ka kpĩ tu kɔ̃sa suuri, ǹ kun maa mɛ tu ka wahala gaan wɛ̃ɛ nɔɔ wa. Labaari yi yigbɛ te ta mɔ wunɛ sɔɔ yi ǹ dɔrarɔ paï, ǹ kun mɛ tu yi goo bɔkura tu gobi mwa, ǹ kun maa mɛ tu yi kɔsina.

Intɛɛnɛtin tire mɔrisia yerun yadɛrɛsi (i-mɛlin yadɛrɛsi)

Intɛɛnɛtin tire mɔrisia yerun yadɛrɛsi (ǹ kun mɛ i-mɛlin yadɛrɛsi) ye a wɛ̃ sanam mɛ a kĩ a labaarin beru yeru wukia intɛɛnɛtin ayee te sɔɔ, ba koo ka nun ye labaari nɔɔsiawa wunɛn beru yee ten sɔ̃.

Nge weenasia, à n wunɛn yĩsi te a ra loo ko sɔɔ, ǹ kun mɛ a beru yerun kɔkɔrɔ duari ma a somiru kĩ, ba koo kpĩ bu nun labaari mɔrisia i-mɛlin yadɛrɛsi ye a yorua, mi ba mɔ̀ “labaari yi ba nɛnɛ wunɛ sɔɔ” sɔɔ.

”Kukisi”

Ba ra kukisiba loo ko bu ka yaaya ye wi u ayee te loo mɔ̀ u ra kã ayee te sɔɔ. Nge weenasia, ba ra barum mɛ yɛ̃ro kĩru bo ù n ayee te loo mɔ̀ yaaye kukisi gaa sɔɔ, barum mɛ mu ra yariwa mi mi sanam mɛ u wura sɔɔ. Labaari gaa sari tɔnun wãaru sɔɔ ye ba ra mwɛ kpa bu bere kukisi sɔɔ.

”Sikiripiti” ǹ kun mɛ JavaScript

Ba ra sikiripitiba loo kowa bu ka ayee ten sɔma wuswaa daasia. Mà ba sikiripitin yãnu loo mɔ̀ ye ba kasu ya ra tamma yariwa. Ba ǹ sikiripitiba dendimɔ bu ka yirikisin sɔm yãnu bere wunɛn yirikisi sɔɔ ǹ kun mɛ bu ka labaari gãanu wĩa wunɛn mi asiri sɔɔ.

N weenɛ a wura sikiripitiba ǹ kun mɛ JavaScript yi n wãa wunɛn goo intɛɛnɛtiku sɔɔ ayee ten bera ganu nu ka kpĩ nu sɔmburu ko dee dee. Bà n ayenu ganu loo mɔ̀, goo intɛɛnɛtiku dabinu sɔɔwa ba ra kpĩ bu sikiripitiba yi sɔma koosia ǹ kun mɛ bu yin sɔma yrasia. A somiru kasuo wunɛn goo intɛɛnɛtiku sɔɔ a ka tubu à n yen bukata mɔ ayee te a kĩ sɔɔ.

Sà n ra wa ma n weenɛ su gãanu kɔsi wooda asirin gari yi sɔɔ, sa ko ye doke mi, a n ka baadomma yɛ̃ labaari yira sa mɔ ka amɔsunwa n weenɛ su ye loo ko.