Ke i miñañ

Hikuu ni biniigana inyu mayuuga

Di naña bé ni makénd i lo i yuuga dikuu tjés di biloñ ni bahoma di mpémés bikaat. Léba libôga di dikuu ni ngeñ mayuuga.

Ugañda

808 Lubowa Estate Road

Lubowa

KAMPALA

UGANDA

+256 41-4-201-194

Dilo ni ngéda mayuuga

Ngwa njañgumba kepam Ngwa koo

Ngeñ 8:00 kepam 11:00 kegla, ni ngeñ 1:00 kepam 4:00 mbus kosi

Mayuuga ma nom 30 manut

Matode ma tôbôtôbô

Hikuu hini hi nkobol bikaat bi ntoñol Bibel ikété juem dilémb di mbok: Akôli, Atésô, Lhukonzô, Luganda, Lugbara, Madi, Runyankore, ni Rutoro.

Yoñ man kaat mayuuga ma hikuu hi loñ.