Ke i miñañ

Hikuu ni biniigana inyu mayuuga

Di naña bé ni makénd i lo i yuuga dikuu tjés di biloñ ni bahoma di mpémés bikaat. Léba libôga di dikuu ni ngeñ mayuuga.

Grikia

Watch Tower Bible and Tract Society

Kifisias 77

GR 151 24 MAROUSI

GREECE

+30 210-619-7630

Dilo ni ngéda mayuuga

Ngwa njañgumba kepam Ngwa koo

Ngeñ 10:00, ni 11:30, kegla, ni ngeñ 2:30 mbus kosi

Mayuuga ma nom ngeñ yada

Matode ma tôbôtôbô

Hikuu hini hi nkobol bikaat bi ntoñol Bibel i dilémb di Grikia, matila ma Grikia inyu bôt ba ndim (Braille), hilémb hi moo hi Grikia, ni dilémb diba di Rômani (hi ño mbok Grikia, ni hi nwel mbok Grikia). Hi mbéñge bôlô i Mbôgi Yéhôva mu biloñ bi Grikia ni Kiprô.

Yoñ man kaat mayuuga ma hikuu hi loñ.