Ke i miñañ

Hikuu ni biniigana inyu mayuuga

Di naña bé ni makénd i lo i yuuga dikuu tjés di biloñ ni bahoma di mpémés bikaat. Léba libôga di dikuu ni ngeñ mayuuga.

Bulgaria

Boulevard Tsar Boris III 227

1618 SOFIA-PAVLOVO

BULGARIA

+359 2-9559-590

Dilo ni ngéda mayuuga

Ngwa njañgumba kepam Ngwa koo

Ngeñ 8:00 kepam 11:00 kegla, ni ngeñ 1:00 kepam 4:00 mbus kosi

Mayuuga ma nom ngeñ yada

Matode ma tôbôtôbô

Hikuu hini hi mbéñge nson u bebee le 60 ma makoda ni bon ba muu i loñ Bulgaria. Hi nkobol bikaat bi ntoñol Bibel ikété dilémb di Bulgaria, Rômani, ni hilémb hi moo hi Bulgaria.

Yoñ man kaat mayuuga ma hikuu hi loñ.