Ke i miñañ

Boma bés

Di yé maséé i hôla i bet ba ndiihe Bibel tole nson wés ikété nkoñ isi wonsôna. Gwélél njel yada ikété ma ma noñ inyu boma Mbôgi Yéhôva i libôga joñ.

  • Bat yigil i Bibel ibabé i saa

  • Léba Ndap Ane yada i Mbôgi Yéhôva

  • Léba hilo ba ntégbaha Mbigda i nyemb Yésu i noñ ha

  • Léba likoda li ndôn jada li Mbôgi Yéhôva

  • Yuuga hikuu hiés hiada hi loñ

  • Sébél tole tilna bés, u gwélak biniigana bi yé hana isi

Ôn i Bônériô

Jehovah’s Witnesses

900 Red Mills Road

WALLKILL NY 12589-​3223

UNITED STATES

+1 845-​744-​6000

Dilo di ngéda mayuuga

Ngwa njañgumba kepam ngwa koo

Ngeñ 8:00 i kegla ikepam kosi, ni ngeñ 1:00 kepam 5:00 mbus kosi (Inoñnaga ni ngéda nyoo biôn bi)