LIBAMBLAK
Matila
Titii

(1 Miñañ 29:16)

 1. 1. Kinje loñge jam, A Yéhôva

  I oñ ndap i bééga jôl joñ!

  Len di nkébél we yo ni maséé,

  Di ntimbhe we bibégés gwoñ.

  To limbe jam di ntep i ti we,

  Li nlôl ndik ni we, a Nwet wés.

  Nyuu yés, lingwañ jés, ni ngap di gwé,

  Di nti ni maséé ma ñem wés.

  (NDIIMBA)

  A Yéhôva, di nkébél we,

  Homa nunu ’nyu jôl joñ.

  Homa nunu, di nyemhe we:

  Neebe le a ba ndap yoñ.

 2. 2. Hanano, a Ta, di ngwés ti we,

  Bibégés munu homa woñ.

  Le lipém joñ li kônde keñep,

  Nlélém ni nsoñgi u bôt boñ.

  Di nti we ndap bibégés ini,

  Soho tat yo, a Yéhôva.

  Le i nit miñañ minlam di ntjam,

  Ngéda yosô y’a telep ha.

  (NDIIMBA)

  A Yéhôva, di nkébél we,

  Homa nunu ’nyu jôl joñ.

  Homa nunu, di nyemhe we:

  Neebe le a ba ndap yoñ.