LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Tjémbi 97:1)

 1. 1. Haga, tina Yéhôva lipém,

  Inyule ngii i ñañal telepsép yé.

  Tjémbi di bibégés tjon di ntôp ni maséé;

  Minson nwé mi hélha, di ñañal.

  (NDIIMBA)

  Maséé ma ba i ngii, Mahak ma ba i si,

  Yéhôva a mal yila Kiñe!

  Maséé ma ba i ngii, Mahak ma ba i si,

  Yéhôva a mal yila Kiñe!

 2. 2. Di nkal bôt bobasô lipém jé;

  Yéhôva a yé Nyambe nu tohi yés.

  Nyen a yé Kiñe yés, nu di nti bibégés.

  Di ngwés ôôp i si lipémba jé.

  (NDIIMBA)

  Maséé ma ba i ngii, mahak ma ba i si,

  Yéhôva a mal yila Kiñe!

  Maséé ma ba i ngii, mahak ma ba i si,

  Yéhôva a mal yila Kiñe!

 3. 3. A ntéé Ane yé i telepsép.

  A nhoo Man wé, a nti nye yééne Ane.

  Mop mape ma wo nyuu,

  ma nlona bé hogbe.

  Bibégés bi yé bi Yéhôva.

  (NDIIMBA)

  Maséé ma ba i ngii, mahak ma ba i si,

  Yéhôva a mal yila Kiñe!

  Maséé ma ba i ngii, mahak ma ba i si,

  Yéhôva a mal yila Kiñe!