LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Tjémbi 98:1)

 1. 1. Hiémbi hini hi maséé ni hi yémbél,

  Hi nti makénd, hi nhôlôs ki botñem.

  Ñwin wé u nti Bayemlikok bibégés.

  Loga di tôp ni maséé ’kété ñem:

  (NDIIMBA)

  ‘Béghana Djob, Mu yééne yé.

  Añlana Man, Kiñe a ntéé.

  Bé niglana hini hiémbi ’nyu Ane;

  Ôma maboñ, béghana Yéhôva.’

 2. 2. Hiémbi hini, bôt ba suhulnyu ba ntôp;

  A yé Kiñe, hisi hi yé nkoñ wé.

  Litén lipubi ni li mondo li ngwéé;

  Bakôdôlbum, ba nleege nye, ba nséé:

  (NDIIMBA)

  ‘Béghana Djob, Mu yééne yé.

  Añlana Man, Kiñe a ntéé.

  Bé niglana hini hiémbi ’nyu Ane;

  Ôma maboñ, béghana Yéhôva.’

 3. 3. Hiémbi ’mondo, hi ñañal Ane Yésu;

  Ñwin wé u téé, bibañga gwé bi ne.

  Homa nyensô, mamut ma mal nigil hio,

  Le ndi yak bo ba naña bôt bape:

  (NDIIMBA)

  ‘Béghana Djob, Mu yééne yé.

  Añlana Man, Kiñe a ntéé.

  Bé niglana hini hiémbi ’nyu Ane;

  Ôma maboñ, béghana Yéhôva.’