LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Yôel 2:7)

 1. 1. Di yé ntôñ u Yéhôva

  Kristô a ñéga.

  To Nsohop a nkolba bés,

  Di noñ ndik nlôñ wada.

  Di ntéñbe i sélél Djob,

  Di ñañal to hee.

  Di ga kon bé woñi;

  Di yé ni Nyambe.

  (NDIIMBA)

  Di yé ntôñ u Yéhôva,

  Ni u Kristô wé.

  Ni maséé, di ñañal:

  “Ane Djob i ngwéé.”

 2. 2. Di ngwélél Yéhôva Djob;

  Di nyéñ mintômba.

  Mi yé nsandak ni nimlak.

  Mi mbégél, mi nsiida.

  Di noode ti nwo bijek;

  Hi ngeñ, di nkoode.

  Di nwaa bé naña nwo

  I lo ndap Ane.

  (NDIIMBA)

  Di yé ntôñ u Yéhôva,

  Ni u Kristô wé.

  Ni maséé, di ñañal:

  “Ane Djob i ngwéé.”

 3.  3. Di yé ntôñ u Yéhôva;

  Kristô a ñane.

  Di bééga bijôl bi gwét,

  Ni maséé, ni ñem nwee.

  Di mal hémb nyuu i jo gwét,

  Di yé nkôôbaga.

  D’a kon bé bôt woñi,

  D’a sôñ maliga.

  (NDIIMBA)

  Di yé ntôñ u Yéhôva,

  Ni u Kristô wé.

  Ni maséé, di ñañal:

  “Ane Djob i ngwéé.”