LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Efésô 6:18)

 1. 1. Bayemlikok, A Yéhôva Nyambe,

  Lipémba ni lipém bi ba ndik ni we.

  Inyu sômbôl yoñ nyen u hek niñ.

  Ni hémle, di nsoohe le Ane yoñ

  I lo i ntéak ngéda,

  Le bisai gwé, di kôhna.

 2. 2. Di nyéga we inyu bisai, a Ta.

  Makébla moñ​—hi ki kel ma nloo ñañga.

  Lingen li niñ li yé i weeni.

  U nti bés yi, pék, lôñni mapubi.

  D’a ti mayéga hi kel.

  D’a kil mu loñge yoñ njel.

 3. 3. Hana ’isi, mandutu, di nihbe.

  Soho ti bés bañga botñem ni hogbe.

  A Ta, di nleñ nduña yés ’pañ yoñ.

  Ti bés ngôñ ni ngui i téñbe ’nson woñ.

  Hôla bés i nôgôl we,

  Ni boñ mam di bi bôn we.

(Béñge yak Tjé. 36:10; 50:14; Yôh. 16:33; Yak. 1:5.)