LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Matéô 19:5, 6)

 1. 1. Ni maséé ni lipém,

  Bo ni Djob, nkôô wada.

  Nyambe ni bôt ba yé mbôñ,

  Ba mboñ toi malômbla.

  (NDIIMBA 1)

  A mbôn ’bisu bi Nyambe

  Le a ga gwés nwaa wé.

  ‘Jon jam Yéhôva a ñat,

  Mut a bagal bañ jo.’

 2. 2. Bo ’ba ba nwan Kaat Djob

  Inyu boñ sômbôl yé.

  Inyu yônôs likak jap,

  Len, ba nyéñ bisai gwé.

  (NDIIMBA 2)

  A mbôn ’bisu bi Nyambe

  Le a ga gwés nlô wé.

  ‘Jon jam Yéhôva a ñat,

  Mut a bagal bañ jo.’