LIBAMBLAK
Matila
Titii

(2 Pétrô 3:11)

 1. 1. Kii me nla timbhe we ’nyu ti mayéga?

  Kii m’a ti ’nyu niñ yem, a Yéhôva, a Ta?

  Bañga yoñ i yé léman le me nla béñge.

  Ntén mut me yé toi, hôla me i wan loñge.

  (NYAAÑGA)

  Niñ yem nkikip, a Djob, me nsômbôl ti we.

  Mut a nyégsa bé me i tibil gwélél we.

  Me nlo gwélél toi we ni ñem wonsôna,

  I ti we maséé lôñni mayéga.

  Hôla me i wanba, i yi njee me yé;

  Le me yila toi mut kii sômbôl yoñ i yé.

  Inyu ngwélél woñ, u nyônôs mimbônga nwoñ.

  Me nyéñ kôndba mu nsoñgi bôt ba yé ’ñem woñ.