LIBAMBLAK
Matila
Titii

(1 Korintô 14:33)

 1. 1. Yéhôva a ñom bés i tjam maliga:

  Ane yé y’a lona maséé ma boga.

  Kii di nôgôl oda Djob a ntéé ’nyu yés,

  Di édi, di tiñi yaga bés ni bés.

  (NDIIMBA)

  Suhulnyu kii lem, manôgla ma ñem,

  Mon Djob a mbédél bés.

  A ntat bés kii lem, ni loñge yé ñem.

  Di tiñi ni mbônga wés.

 2. 2. Djob, ni njel kindak yé, yak ni ngui mbuu wé,

  A ñéga bés mu njel bikristen bi gwé.

  Di nlama ôm siñ siñ, ni gwés lémél nye.

  Di ntjam ñañ ni makénd, di ntéñbe ni nye.

  (NDIIMBA)

  Suhulnyu kii lem, manôgla ma ñem,

  Mon Djob a mbédél bés.

  A ntat bés kii lem, ni loñge yé ñem.

  Di tiñi ni mbônga wés.