LIBAMBLAK
Matila
Titii

(Matéô 11:28-30)

 1. 1. Yésu, mut binam nu a nlôôha nkeñi,

  A ba bé ngôk to lipamal, to sisii.

  Djob a ti nye jôl li nloo môl momasô,

  Ndi nye a tééda ñemlima wé wonsô.

 2. 2. Inyu bet ba ntumbba ni nduña, ni kon,

  Yésu a naña bo isi kop yé nson.

  Ba gwé suhulnyu, jon noi, a ga ti bo.

  Ni loñgeñem, ni ñemlima, a’ tôñ bo.

 3. 3. ‘Di yé lisañ li bôt,’ kii Nwet a nkal bés.

  Di neebe Yésu kiki Ñéga ’ngii yés.

  Bôt ba suhulnyu ni ba miñem mi nwee

  B’a kôdôl hisi; ba yéne Djob mahee.