Kaat Manyodi bipes 3 ikepam 15 i nti bés yimbne le, Djob nu a bi bagal Lom Nkôibaga a ga sôñ yak bés ibale di nsélés hémle ni hônba.

U mpémél i kaat Manyodi 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.