I mut a bi tila kaat Tjémbi 83 a bé lama lôl i mbôda i man Lôk Lévi wada le Asaf, nu a bi niñ i nlélém ngéda ni Kiñe David. I hiémbi hi, hi bi tilba ngéda mantén ma ma bé ook litén li Yéhôva, ma bé han bo.

83:2-6, 17

  • Ikété masoohe mé, ntôp tjémbi nu, a bi bok mahoñol mé i ngii jôl li Yéhôva ni kunde yé i énél bihégél gwobisôna ilole a tôñ inyu tohi yé nyemede

  • I len ini, bagwélél ba Djob ba nke ni bisu i boma ngolba, yada i mbus yada. Ndéñbe yés i hônba i nti Yéhôva lipém

83:19

  • Yéhôva a nsômbôl le di yi jôl jé

  • Di nlama unda ni njel maboñog més le Yéhôva a yé nu a nlôôha ba nseñ i niñ yés