• Hiémbi 138 ni masoohe

 • Bibuk bi bisu (bi loo bañ 3 man.)

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

 • Numbe mut a nlôôha ba nseñ i niñ yoñ?”: (10 man.)

  • Tjémbi 83:2-6—Nduña yés i bisu i nlama ba inyu jôl li Yéhôva ni kunde yé i énél bihégél gwobisôna (w08 15/10 13 § 7-8)

  • Tjémbi 83:17—Mban ni makidik més ma ngui bi nti Yéhôva lipém (w08 15/10 15 § 16)

  • Tjémbi 83:18, 19—Yéhôva a yé nu a nlôôha ba nseñ ikété ngiinda yosôna (w11 15/5 16 § 1-2; w08 15/10 15-16 § 17-18)

 • Tibil tém inyu léba tik ngok i mbuu: (8 man.)

  • Tjémbi 79:9—Kii u nlôñ unu u niiga bés inyu masoohe més? (w06 15/7 12 § 5)

  • Tjémbi 86:5—Ni imbe njel Yéhôva a yé ‘bebee i nwéhél’? (w06 15/7 12 § 9)

  • Kii lisoñgol li Bibel li sonde ini li niiga me inyu Yéhôva?

  • Mambe matode ma lisoñgol li Bibel li sonde ini me nla gwélél inyu likalô?

 • Lisoñgol: (li loo bañ 4 man.) Tjémbi 85:9–86:17

LIGIP YAGA I NSON U ÑAÑ NLAM

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

 • Hiémbi 111

 • Baa Djob a gwé ngim jôl?: (15 man.) Bôk ndugi tuk vidéô Baa Djob a gwé ngim jôl? i jw.org. (Béñge i si homa le BIKAAT > BIKAAT NI BON BA BIKAAT. Mbus léba man kaat le Miñañ minlam. Vidéô i nene i si yigil i i gwé ño le “Njee a yé Djob?”) Mbus, wan mana mambadga ma noñ ha: Lelaa di nla gwélél vidéô ini ngéda di ntéé likalô bés ngi kôôba, ngéda di nyoñ ngaba i likalô li mbamba, ni li mandap mandap? Bimbe bisai u bi kôs ngéda u bi gwélél i vidéô i?

 • Yigil i Bibel i likoda: (30 man.) ia-F pes 20 § 14-26, ni mbigda i ini pes 20 yosôna

 • Mbigda i mam di nigil, ni dinyo malép inyu sonde i nlo (3 man.)

 • Hiémbi 143 ni masoohe

  Mbidga: Bôk ndugi, tuk nsik ngélé yada, mbus kal likoda le li tôp hiémbi hi mondo.