Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

Likalô i Toñga

NIÑ YÉS NI NSON WÉS–KAAT LIKODA LI ÑEM SONDE Mpuye 2018

Dihéga di minkwel

Dihéga di minkwel inyu bilôl bi bôt ba binam ni inyu hisi.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Begee kék yoñ njiiha u kee ni bisu i noñ me

Inyuki bikristen bi nlama soohe, nigil Bibel, ke i likalô, ke i makoda ni timbhe i makoda hiki ngéda?

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Hôla bon boñ i noñ Kristô

Kii bagwal ba nla boñ inyu hôla bon bap i noñ Yésu, i ti niñ yap nkikip yak Yéhôva ni i kôs sôble?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Yiinda i i nlédés hémle

Lelaa yiinda i bi tihba ñôma Pétrô? Lelaa mbañ i Bibel i nla tihba bés?

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

“Jam Nyambe a ñat . . .”

Babiina ba ba yé bikristen ba ntehe bé likak ba bi ti i ngéda libii jap kiki njôha. Balôm ni baa bap ba nla mélés mandutu ba mboma ibale ba ngwélél matiñ ma Bibel.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Hi bi ha iloo bôt bobasôna

Bimbe biniigana bilam di nla ñôt mu ñañ u hiyeyeba hi yik muda i i bi kébél disiinaga di moni diba ti di bééna bé mahee ngandak?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Ni nwas bañ le woñi i bôt ba binam u yoña bé

Inyuki baôma ba bi kon woñi? I mbus bitugne bi Yésu, kii i bi hôla baôma ba ba bi hiel miñem, i téé likalô to hala kii ndééñga i bé?

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Yéhôva a ga ti we makénd

Baa u yé u kon woñi i kal bôt le u yé Mbôgi Yéhôva? Ibale ñ, lelaa u nla ‘bana makénd’ i pot?