Ñañ u Yôna u ñunda bés le Yéhôva a ntjôô bé bés ngéda di mboñ mahôha. Ndi a gwé ngôñ le di ôt biniigana mu mahôha més, di boñ ki mahéñha ma nsômbla.

Yôna 1:3

Himbe hihôha Yôna a bi boñ ngéda Yéhôva a bi ep nye?

Yôna 2:1-10

Inyu kii Yôna a bi soohe, ni lelaa Yéhôva a bi timbhe masoohe mé?

Yôna 3:1-3

Lelaa Yôna a bi unda le a ñôt biniigana mu mahôha mé?