• Hiémbi 126 ni masoohe

 • Bibuk bi bisu (bi loo bañ 3 man.)

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

 • I yén péé i pes mbuu munu masuk ma ngéda”: (10 man.)

  • Matéô 24:12​—Liyanmbén l’a yaaba, li boñ le gwéha i bôt i hoi (it-1 112 § 10)

  • Matéô 24:39​—Mam ma niñ di kôli yéñ, ma ga yila jam li bisu inyu bape, ma boñ le ba yén ha bañ péé (w99 15/11 19 § 5)

  • Matéô 24:44​—Malét a ga lo i ngéda mut a bemek bé (jy 259 § 5)

 • Tibil tém inyu léba tik ngok i mbuu: (8 man.)

  • Matéô 24:8​—Bibuk bi Yésu bini bi nkobla le kii? (“bibôdle bi nkôôga” biniigana inyu yigil i Matéô 24:8, nwtsty)

  • Matéô 24:20​—Inyuki Yésu a bi pahal bibuk bini? (“ngéda mbéñ,” “to ngwa noi” biniigana inyu yigil i Matéô 24:20, nwtsty)

  • Kii lisoñgol li Bibel li sonde ini li niiga we inyu Yéhôva?

  • Imbe tik ngok i mbuu ipe u nléba ikété lisoñgol li Bibel li sonde ini?

 • Lisoñgol li Bibel: (li loo bañ 4 man.) Matéô 24:1-22

LIGIP YAGA I NSON U ÑAÑ NLAM

 • Nkwel u bisu: (u loo bañ 2 man.) Bôdôl ni hihéga hi nkwel. Timbhe mut a nkal we jam bôt ba mbéna gwélél inyu kolba likalô.

 • Lipeple li bisu: (li loo bañ 3 man.) Bôdôl ni hihéga hi nkwel. I mut u bi bôk u pôdôs a ta bé ndap, ndi mut wé lihaa nyen a mpam.

 • Vidéô i lipeple li nyônôs iba: (5 man.) Tuk vidéô, ni kwélél ki mu.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN