Mbigda i nyemb Yésu i nti bés loñge njel i hégda bisai di ga bana ni njel binoñ, kiki bo bitugne. Sômbôl i Yéhôva i mah bé ba le mut binam a wo. Jon i nimis mut di ngwés, li yé ikété mam ma ma nlôôha sôghe bés. (1 Korintô 15:26) Yésu a bi nok njôghe ngandak i tehe banigil bé ba ñee Lasarô. (Yôhanes 11:33-35) Kiki Yésu a yé pôôna i Isañ, di nla ba nkwoog nkaa le yak Yéhôva a nok njôghe i tehe bés ngéda di ñee bôt di ngwés. (Yôhanes 14:7) Yéhôva a nyamnda ni ngôñ le ngéda i kola inyu tugul bagwélél bé; yak bés di gwé nlélém ngôñ—Hiôb 14:14, 15.

Kiki Yéhôva a yé Djob li oda, di kôli hémle le bitugne bi ga tagbe ikété oda. (1 Korintô 14:33, 40) Ilole di kodba ki inyu maéa, bebeg le di mba di nkodba inyu leege bet ba ntuge. Baa u mbéna yoñ ngéda i hoñol bitugne, téntén ngéda u kôs maéa? (2 Korintô 4:17, 18) Baa u nti Yéhôva mayéga inyu binoñ, ni inyule a bi yelel ikété Bibel le bawoga ba ga témb i bitugne?—Kôlôsé 3:15.

  • Ikété mawanda moñ ni bôt boñ ba lihaa, bonjee u gwé ngôñ tôbôtôbô i témb tehe?

  • Ikété bôt Bibel i mpôdôl, bonjee u gwé ngôñ tôbôtôbô i tehe ni i kwélés?